Polska Federacja Campingu i Caravaningu
 
Number of visitors:
  total (from 2013)in 2019
Liczniki Liczniki
Darmowy Kurs CSS

Darmowy Kurs CSS
               LINKS               
 
 
All rights reserved.

ŁAZY
Discounts:
  

nr 213   „Sunrise Camp”
  76-032 Łazy ul. Mieleńska 9
  +48 531 098 316,  +48 602 216 352
  sunrise.lazy@gmail.com
  www.sunrise-camp.pl
  150    110      2,00 ha
  1.05-1.10       1 m. n.p.m.
  54°18'09.8"N   16°11'15.8"E
  (54.302713,  16.187720)

Województwo:  zachodniopomorskie

Region:  Pobrzeże Bałtyckie

Położenie:
200 m
Bezpieczeństwo pobytu:
Zagospodarowanie:
Noclegi:
Urz±dzenia higieniczno-sanitarne:
Gastronomy (on site / outside):
200 m
200 m
200 m
250 m
Sport and the recreation (on site / outside):
200 m
200 m
300 m
300 m
200 m
200 m
200 m
Services (on site / outside):
10 km
1 km
10 km
4 km
800 m
10 km
4 km
Rental:
Distance to:
120 km
26 km
500 m
QR code:

 
 
               LINKS               
 
 
biuro@pfcc.eu

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel. +48 22 810 60 50

www.pfcc.eu