MENU                   
Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
 
 

NYHETER

Polska Camping og Caravanning Federation [PFCC] tilbyr den nyeste:KART
"CAMPINGPLASSER I POLEN" (med GPS)

(polsk-engelsk-tysk-fransk)
Kartet inneholder den nyeste veinettet i Polen
Pris:
 - 1 Kart        12,00 € [Euro]
[Kart 7,oo € + Porto 5,oo €]

 - 2 Kart      17,00 € [Euro]
[2 Kart x 6,oo € + Porto 5,oo €]

 - 3 Kart      22,00 € [Euro]
[3 Kart x 5,5o € + Porto 5,5o €]
Kart vil bli sendt til deg i 14 dager etter a ha mottatt betaling.
Vennligst gi din noyaktige adresse.
Betalingen skal sendes:
per post til adressen:
Polska Federacja Campingu i Caravaningu
ul. Puławska 102 lok. 2
02-620 Warszawa, Polen

eller inn i bankkonto:
Nr 42 1020 1156 0000 7102 0058 9168
IBAN CODE:
PL42 1020 1156 0000 7102 0058 9168
BIC/SWIFT: BPKOPLPW
Vi aksepterer ikke sjekker.

Ringe nødnumre

997   - Politi

998   - Brannvesenet

999   - Ambulanse

 
 
Antall besøkende i 2017:
Liczniki
                 LINKS                 
 •  
   
  biuro@pfcc.eu

    Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
  02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel./fax 22 810 60 50

  www.pfcc.eu