Polska Federacja Campingu i Caravaningu
 
Liczba wejść na stronę w 2019 r.
Liczniki
Darmowy Kurs CSSbooked.net
+8
°
C
+
+
Warszawa
Wtorek, 08
Prognoza 7-dniowa
Darmowy Kurs CSS
            REKLAMA            
 
 
Informacja o campingu stanowi wyłączną własność Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu. Wszelkie prawa zastrzeżone!
Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie cało¶ci lub w czę¶ci bez zgody PFCC jest zabronione.

INFORMACJE Z 2019 R.WRZESIEŃ
1.09.2019
Najnowsze wydanie „Polskiej Mapy Campingów” w sprzedaży

PFCC prowadzi sprzedaż najnowszej mapy „Polska Mapa Campingów” (wydanej w czerwcu 2019 r.). Mapa zawiera aktualn± sieć drogow± w Polsce oraz wykaz campingów w Polsce z lokalizacj± GPS wraz dokładn± informacj± o każdym obiekcie.

1.09.2019
Wyróżnienie campingu nr 10 w Tumianach przez "The Guardian"

Brytyjski dziennik "The Guardian" wyróżnił camping nr 10 w Tumianach jako jeden z 20 najbardziej dostępnych campingów w Europie.

1.09.2019
PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek na campingach.

PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek i ubezpieczenia na campingach w Polsce i w Europie.

SIERPIEŃ
1.08.2019
Najnowsze wydanie „Polskiej Mapy Campingów” w sprzedaży

PFCC prowadzi sprzedaż najnowszej mapy „Polska Mapa Campingów” (wydanej w czerwcu 2019 r.). Mapa zawiera aktualn± sieć drogow± w Polsce oraz wykaz campingów w Polsce z lokalizacj± GPS wraz dokładn± informacj± o każdym obiekcie.

1.08.2019
Zaproszenie na Międzynarodowy Zlot Przyjaźni do Radkowa

PFCC zaprasza do udziału w Międzynarodowym Zlocie Przyjaźni, który zorganizowany zostanie na campingu nr 26 "Stołogórski" w Radkowie w dniach 29.08-1.09.2019 r.

1.07.2019
PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek na campingach.

PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek i ubezpieczenia na campingach w Polsce i w Europie.

LIPIEC
24.07.2019
Niższe ceny za energię elektryczn± dla campingów

Polska Federacja Campingu i Caravaningu przypomina, że tylko do 29.07.2019 r. można składać specjalne oświadczenie, które uprawnia do dalszego korzystania z zamrożonych cen energii elektrycznej. Bez spełnienia tego wymogu nie będzie można korzystać z niższych cen za pr±d. Niższe ceny za pr±d zgodnie z zapisami ustawy uzyskać mog± m.in.: mikro i mali przedsiębiorcy, jednostki samorz±du terytorialnego, jednostki budżetowe.
Niezłożenie oświadczenia skutkować będzie brakiem możliwości utrzymania cen energii elektrycznej z 30.06.2018 r. w II półroczu 2019 r. Oświadczenie potwierdzaj±ce status odbiorcy końcowego należy złożyć swojemu sprzedawcy energii elektrycznej - przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stron± umowy sprzedaży energii. W zał±czniku prezentujemy ustawę dot. ww. kwestii oraz wzór oświadczenia stanowi±cy zał±cznik nr 1 do ustawy.

15.07.2019
Najnowsze wydanie „Polskiej Mapy Campingów” w sprzedaży

PFCC prowadzi sprzedaż najnowszej mapy „Polska Mapa Campingów” (wydanej w czerwcu 2019 r.). Mapa zawiera aktualn± sieć drogow± w Polsce oraz wykaz campingów w Polsce z lokalizacj± GPS wraz dokładn± informacj± o każdym obiekcie.

9.07.2019
Obchody 55-lecia PFCC oraz 15-lecia campingu nr 201 „Browarny” w Sandomierzu

W dniu 6.07.2019 r. z inicjatywy p. Wojciecha Majsaka, właściciela campingu nr 201 „Browarny”
w Sandomierzu, zorganizowane zostały na campingu w Sandomierzu obchody 55-lecia PFCC oraz
15-lecia campingu nr 201 „Browarny”. W uroczystościach brał udział p. Henryk Kuśmierski - wiceprezes PFCC.
Obchody te u¶wietnił występ zespołu Boba Jazz Band graj±cego jazz tradycyjny, tzw. jazz nowoorleański.

4.07.2019
Zaproszenie do Juraty

PFCC zaprasza do udziału w Zlotach Rodzinnych w Juracie.

1.07.2019
Zaproszenie na obchody 55-lecia PFCC oraz 15-lecia campingu nr 201 „Browarny”
w Sandomierzu

PFCC zaprasza do udziału w obchodach 55-lecia PFCC oraz 15-lecia campingu nr 201 „Browarny” w Sandomierzu. Impreza odbędzie się 6 lipca 2019 r. na campingu nr 201 „Browarny” w Sandomierzu. Obchody te u¶wietni występ o godz. 20.oo znakomitego zespołu Boba Jazz Band graj±cego jazz tradycyjny tzw. jazz Nowoorleański.

1.07.2019
Zaproszenie na Międzynarodowy Zlot Przyjaźni do Radkowa

PFCC zaprasza do udziału w Międzynarodowym Zlocie Przyjaźni, który zorganizowany zostanie na campingu nr 26 "Stołogórski" w Radkowie w dniach 29.08-1.09.2019 r.

1.07.2019
Ważna informacja dot. adresu e-mail PFCC

PFCC informuje, że w zwi±zku z atakiem hakerskim z dniem 22.05.2019 r. zlikwidowany został e-mail do PFCC: miszef@poczta.onet.pl. Kontakt e-mailowy do PFCC wył±cznie na adres: biuro@pfcc.eu. Sprawa została zgłoszona na policję. PFCC nie bierze odpowiedzialno¶ci za e-maile przesyłane z konta miszef@poczta.onet.pl lub używaj±ce tego konta.

1.07.2019
PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek na campingach.

PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek i ubezpieczenia na campingach w Polsce i w Europie.

CZERWIEC
27.06.2019
Zaproszenie na obchody 55-lecia PFCC oraz 15-lecia campingu "Browarny" w Sandomierzu

PFCC zaprasza do udziału w obchodach 55-lecia PFCC oraz 15-lecia campingu "Browarny" w Sandomierzu. Impreza odbędzie się 6 lipca 2019 r. na campingu "Browarny" w Sandomierzu. Obchody te u¶wietni występ o godz. 20.oo znakomitego zespołu Boba Jazz Band graj±cego jazz tradycyjny tzw. jazz Nowoorleański.

14.06.2019
Zaproszenie na Międzynarodowy Zlot Przyjaźni do Radkowa

PFCC zaprasza do udziału w Międzynarodowym Zlocie Przyjaźni, który zorganizowany zostanie na campingu nr 26 "Stołogórski" w Radkowie w dniach 29.08-1.09.2019 r.

12.06.2019
Najnowsze wydanie „Polskiej Mapy Campingów” w sprzedaży

PFCC prowadzi sprzedaż najnowszej mapy „Polska Mapa Campingów” (wydanej w czerwcu 2019 r.). Mapa zawiera aktualn± sieć drogow± w Polsce oraz wykaz campingów w Polsce z lokalizacj± GPS wraz dokładn± informacj± o każdym obiekcie.

2.06.2019
45 Ogólnopolski zlot Caravaningu w Brennej przełożony

PFCC informuje, że ze względu na warunki meteorlogiczne 45 Ogólnopolski Zlot Caravaningu w Brennej został przełożony na 5-7.06.2019 r.

2.06.2019
Ważna informacja dot. adresu e-mail PFCC

PFCC informuje, że w zwi±zku z atakiem hakerskim z dniem 22.05.2019 r. zlikwidowany został e-mail do PFCC: miszef@poczta.onet.pl. Kontakt e-mailowy do PFCC wył±cznie na adres: biuro@pfcc.eu. Sprawa została zgłoszona na policję. PFCC nie bierze odpowiedzialno¶ci za e-maile przesyłane z konta miszef@poczta.onet.pl lub używaj±ce tego konta.

2.06.2019
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym KALENDARZEM IMPREZ 2019

PFCC informuje, że na podstronie KALENDARZ IMPREZ 2019 dostępne s± informacje o zlotach organizowanych w 2019 r.

2.06.2019
PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek na campingach.

PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek i ubezpieczenia na campingach w Polsce i w Europie.

MAJ
24.05.2019
45 Ogólnopolski zlot Caravaningu w Brennej przełożony

PFCC informuje, że ze względu na warunki meteorlogiczne 45 Ogólnopolski Zlot Caravaningu w Brennej został przełożony na 5-7.06.2019 r.

22.05.2019
Ważna informacja dot. adresu e-mail PFCC

PFCC informuje, że w zwi±zku z atakiem hakerskim z dniem 22.05.2019 r. zlikwidowany został e-mail do PFCC: miszef@poczta.onet.pl. Kontakt e-mailowy do PFCC wył±cznie na adres: biuro@pfcc.eu. Sprawa została zgłoszona na policję. PFCC nie bierze odpowiedzialno¶ci za e-maile przesyłane z konta miszef@poczta.onet.pl lub używaj±ce tego konta.

13.05.2019
II posiedzenie Społecznej Rady Turystyki III kadencji

W dniach 9-10.05.2019 r. w Sandomierzu pod kierownictwem Pani Anny Krupki – Sekretarz Stanu MSiT odbyło się II posiedzenie III kadencji Społecznej Rady Turystyki. Tematem obrad były m.in. działania Ministerstwa Sportu i Turystyki w obszarze zapewnienia profesjonalnych kadr dla gospodarki turystycznej, informacja o Zintegrowanym Systermie Kwalifikacji oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w hotelarstwie. W posiedzeniu uczestniczył prezes PFCC - członek Społecznej Rady Turystyki.

2.05.2019
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym KALENDARZEM IMPREZ 2019

PFCC informuje, że na podstronie KALENDARZ IMPREZ 2019 dostępne s± informacje o zlotach organizowanych w 2019 r.

2.05.2019
PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek na campingach.

PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek i ubezpieczenia na campingach w Polsce i w Europie.

2.05.2019
Najnowsze wydanie „Polskiej Mapy Campingów” w sprzedaży

PFCC prowadzi sprzedaż najnowszej mapy „Polska Mapa Campingów” (wydanej w czerwcu 2018 r.). Mapa zawiera aktualn± sieć drogow± w Polsce oraz wykaz campingów w Polsce z lokalizacj± GPS wraz dokładn± informacj± o każdym obiekcie.

KWIECIEŃ
30.04.2019
Ponad 1 mln wej¶ć na stronę internetow± PFCC w 2019 r.

PFCC informuje, że do dnia 29.04.2019 r. zanotowano ponad 1 mln wej¶ć na stronę internetow± PFCC. Strona prowadzona jest w 12 wersjach językowych.

3.04.2019
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym KALENDARZEM IMPREZ 2019

PFCC informuje, że na podstronie KALENDARZ IMPREZ 2019 dostępne s± informacje o zlotach organizowanych w 2019 r.

1.04.2019
Inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady Turystyki III kadencji

W dniu 29 marca 2019 roku w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki odbyło się inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady Turystyki III kadencji, które poprowadziła Pani Anna Krupka, Sekretarz Stanu MSiT. Podczas spotkania wręczono akty powołania członkom Rady obecnym na posiedzeniu.

1.04.2019
PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek na campingach.

PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek i ubezpieczenia na campingach w Polsce i w Europie.

1.04.2019
Najnowsze wydanie „Polskiej Mapy Campingów” w sprzedaży

PFCC prowadzi sprzedaż najnowszej mapy „Polska Mapa Campingów” (wydanej w czerwcu 2018 r.). Mapa zawiera aktualn± sieć drogow± w Polsce oraz wykaz campingów w Polsce z lokalizacj± GPS wraz dokładn± informacj± o każdym obiekcie.

MARZEC
1.03.2019
Rz±dowy Program Dostępno¶ć Plus

W dniu 19 lutego 2019 roku, pod kierownictwem Pani Minister Anny Krupki w MSiT odbyło się spotkanie informacyjne dotycz±ce Rz±dowego Programu Dostępno¶ć Plus. Celem spotkania było zaprezentowanie możliwo¶ci oraz uwarunkowań realizacji Programu w zakresie turystyki.

1.03.2019
PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek na campingach.

PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek i ubezpieczenia na campingach w Polsce i w Europie.

1.03.2019
Najnowsze wydanie „Polskiej Mapy Campingów” w sprzedaży

PFCC prowadzi sprzedaż najnowszej mapy „Polska Mapa Campingów” (wydanej w czerwcu 2018 r.). Mapa zawiera aktualn± sieć drogow± w Polsce oraz wykaz campingów w Polsce z lokalizacj± GPS wraz dokładn± informacj± o każdym obiekcie.

LUTY
20.02.2019
Rz±dowy Programu Dostępno¶ć Plus

W dniu 19 lutego 2019 roku, pod kierownictwem Pani Minister Anny Krupki w MSiT odbyło się spotkanie informacyjne dotycz±ce Rz±dowego Programu Dostępno¶ć Plus. Celem spotkania było zaprezentowanie możliwo¶ci oraz uwarunkowań realizacji Programu w zakresie turystyki.

1.02.2019
    Zmarła Elżbieta Stanuch

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29.01.2019 roku zmarła Elżbieta STANUCH, wieloletnia współwła¶cicielka campingu nr 51 „Le¶ny” w Łebie. Zasłużona dla rozwoju turystyki campingowej i odznaczona wieloma odznakami turystycznymi. Prowadzony przez Pani± Elżbietę Stanuch camping
nr 51 „Le¶ny” byl wielokrotnie laureatem konkursu MISTER CAMPING.
Rodzinie Zmarłej Polska Federacja Campingu i Caravaningu składa wyrazy współczucia.

1.02.2019
PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek na campingach.

PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek i ubezpieczenia na campingach w Polsce i w Europie.

1.02.2019
Najnowsze wydanie „Polskiej Mapy Campingów” w sprzedaży

PFCC prowadzi sprzedaż najnowszej mapy „Polska Mapa Campingów” (wydanej w czerwcu 2018 r.). Mapa zawiera aktualn± sieć drogow± w Polsce oraz wykaz campingów w Polsce z lokalizacj± GPS wraz dokładn± informacj± o każdym obiekcie.

STYCZEŃ

30.01.2019
    Zmarła Elżbieta Stanuch

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29.01.2019 roku zmarła Elżbieta STANUCH, wieloletnia współwła¶cicielka campingu nr 51 „Le¶ny” w Łebie. Zasłużona dla rozwoju turystyki campingowej i odznaczona wieloma odznakami turystycznymi. Prowadzony przez Pani± Elżbietę Stanuch camping
nr 51 „Le¶ny” byl wielokrotnie laureatem konkursu MISTER CAMPING.
Rodzinie Zmarłej Polska Federacja Campingu i Caravaningu składa wyrazy współczucia.

8.01.2019
PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek na campingach.

PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek i ubezpieczenia na campingach w Polsce i w Europie.

1.01.2019
Najnowsze wydanie „Polskiej Mapy Campingów” w sprzedaży

PFCC prowadzi sprzedaż najnowszej mapy „Polska Mapa Campingów” (wydanej w czerwcu 2018 r.). Mapa zawiera aktualn± sieć drogow± w Polsce oraz wykaz campingów w Polsce z lokalizacj± GPS wraz dokładn± informacj± o każdym obiekcie.

1.01.2019
Ponad 5,1 mln wej¶ć na stronę internetow± PFCC w 2018 roku.

PFCC informuje, że w 2018 roku zanotowano rekordow±, ponad 5,1 mln liczbę wej¶ć na stronę internetow± PFCC, to jest o ponad 11% więcej niż w 2017 roku. Strona prowadzona jest w 9 wersjach językach.

 
 
            REKLAMA            
 
 
biuro@pfcc.eu

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel. 22 810 60 50