Polska Federacja Campingu i Caravaningu
 
rok ilo¶ć wej¶ć
2011-2021 49 244 866
2022
  
Wyszukiwarka obiektów
Darmowy Kurs CSSDarmowy Kurs CSS
j            REKLAMA            
    
 
 
Informacje zawarte na stronie internetowej PFCC o każdym obiekcie stanowią własność Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu i pochodzą z własnych udokumentowanych zbiorów Wszelkie prawa zastrzeżone! Wszelkie prawa zastrzeżone.

INFORMACJE Z 2021 R.


STYCZEŃ 2021
2.01.2021
PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek na campingach.

PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek i ubezpieczenia na campingach w Polsce i w Europie.

2.01.2021
Najnowsze wydanie „Polskiej Mapy Campingów” w sprzedaży

PFCC prowadzi sprzedaż najnowszej mapy „Polska Mapa Campingów” (wydanej w czerwcu 2019 r.). Mapa zawiera aktualn± sieć drogow± w Polsce oraz wykaz campingów w Polsce z lokalizacj± GPS wraz dokładn± informacj± o każdym obiekcie.

2.01.2021
Pisma do Premiera RP w sprawie objęcia branży kempingowej działaniami osłonowymi w trakcie pandemii COVID-19

Polska Federacja Campingu i Caravaningu zaniepokojona pominięciem branży kempingowej sklasyfikowanej kodem 55.30.z. w ostatnich działaniach osłonowych wystosowała pisma do Premiera RP.

12.01.2021
Zmarł Jerzy Banat

Polska Federacja Campingu i Caravaningu z żalem informuje, że w dniu 10.01.2021 r. zmarł w wieku 67 lat Jerzy Banat, wieloletni zasłużony działacz PFCC, właściciel campingu nr 2 "Wagabunda" w Mikołajkach, odznaczony Odznaką Honorową "Za Zasługi dla Turystyki". Pod Jego kierownictwem camping wielokrotnie zdobywał 1 miejsce w konkursie „Mister Camping”.
Msza święta pogrzebowa odprawiona zostanie 14 stycznia 2021 roku o godzinie 12:20 w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Mikołajkach ul. Kajki 27. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Rucianem-Nidzie.
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia.

20.01.2021
Objęcie branży kempingowej działaniami osłonowymi w trakcie pandemii COVID-19

Polska Federacja Campingu i Caravaningu informuje, że we współpracy z Departamentem Turystyki Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii udało się doprowadzić do przyjęcia przez Radę Ministrów rozporz±dzenia w sprawie przedłużenia i rozszerzenia o branżę kempingow± pomocy z tarczy branżowej.
Prosimy o zapoznanie się z informacj±:
Rozporz±dzenie Rady Ministrów


LUTY 2021
Otwarcie hoteli i obiektów noclegowych od 12.02.2021 r.

Rz±d łagodzi czę¶ć obostrzeń zwi±zanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie pandemii Covid-19. W zwi±zku ze stabilizacj± sytuacji pandemicznej stopniowo otwierane s± kolejne obiekty i placówki turystyczne. Nowe zasady zostaj± wprowadzone warunkowo, na dwa tygodnie, od 12 lutego. Przy zachowaniu reżimu sanitarnego otwarte zostaj± m.in. hotele i obiekty noclegowe (do 50% dostępnych pokoi). Posiłki dla go¶ci serwowane mog± być tylko do pokoi, na ich życzenie. Dla konsumpcji na miejscu restauracje w obiektach pozostaj± zamknięte. Mog± one (tak jak do tej pory) wydawać tylko posiłki na wynos i w dowozie.
Należy stosować wszystkie dotychczasowe zasdady bezpieczeństwa oraz przestrzegać reżimu sanitarnego.

6.02.2021
Objęcie branży kempingowej działaniami osłonowymi w trakcie pandemii COVID-19

Polska Federacja Campingu i Caravaningu informuje, że we współpracy z Departamentem Turystyki Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii udało się doprowadzić do przyjęcia przez Radę Ministrów rozporz±dzenia w sprawie przedłużenia i rozszerzenia o branżę kempingow± pomocy z tarczy branżowej.
Rozporz±dzenie Rady Ministrów

6.02.2021
Nowe zasady funkcjonowania przedsiębiorstw i obywateli od 1 do 14 lutego 2021 r.

Rz±d RP ogłosił nowe zasady funkcjonowania przedsiębiorstw i obywateli od 1 do 14 lutego 2021 r. Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii publiokuje je na swojej stronie internetowej.
Nowe zasady funkcjonowania w okresie 1-14.02.2021 r.


MARZEC 2021
1.03.2021
Objęcie branży kempingowej działaniami osłonowymi w trakcie pandemii COVID-19

Polska Federacja Campingu i Caravaningu informuje, że we współpracy z Departamentem Turystyki Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii udało się doprowadzić do przyjęcia przez Radę Ministrów rozporz±dzenia w sprawie przedłużenia i rozszerzenia o branżę kempingow± pomocy z tarczy branżowej.
» Rozporz±dzenie Rady Ministrów

22.03.2021
Zmarł Henryk Zmitrowicz

Polska Federacja Campingu i Caravaningu z wielkim żalem informuje, że w dniu 20.03.2021 r. zmarł w wieku 82 lat Henryk Zmitrowicz, wieloletni zasłużony działacz PFCC, skarbnik PFCC w latach 1997-2014 i społeczny inspektor campingów. Wieloletni dyrektor O¶rodka Sportu i Rekreacji w Kozienicach, odznaczony w 2012 r. Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Turystyki” .
Msza ¶więta żałobna odprawiona zostanie 25.03.2021 roku o godzinie 12.oo w kościele pw. ¦w. Rodziny w Kozienicach. Po mszy nastąpi odprowadzenie Zmarłego na cmentarz parafialny w Kozienicach.
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia.

26.03.2021
Przedlużenie zasad bezpieczeństwa na terenie calego kraju - do 9.04.2021 r.

Polska Federacja Campingu i Caravaningu informuje, że od 27.03.2021 r. do 9.04.2021 r. na terenie całego kraju obowi±zuj± nowe zasady bezpieczeństwa. M.in, nie będzie można korzystać z obiektow hotelarskich i miejsc noclegowych, instytucji kultury i obiektow sportowych. Rozporz±dzenie w tej sprawie wydala Rada Ministrów.
» Rozporz±dzenie Rady Ministrów
» Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych


KWIECIEŃ 2021
10.04.2021
Przedlużenie zasad bezpieczeństwa na terenie calego kraju - do 18.04.2021 r.

Polska Federacja Campingu i Caravaningu informuje, że do 18.04.2021 r. na terenie całego kraju obowi±zuj± zasady bezpieczeństwa. Nie można w tym okresie korzystać z obiektow hotelarskich, miejsc noclegowych, instytucji kultury i obiektow sportowych. Rozporz±dzenie w tej sprawie wydała Rada Ministrów.
» Rozporz±dzenie Rady Ministrów

20.04.2021
Przedłużenie zasad bezpieczeństwa na terenie calego kraju - do 3.05.2021 r.

Polska Federacja Campingu i Caravaningu informuje, że do 3.05.2021 r. na terenie całego kraju nadal obowi±zuj± zasady bezpieczeństwa. Nie można w tym okresie korzystać m.in. z obiektow hotelarskich, miejsc noclegowych, instytucji kultury. Rozporz±dzenie w tej sprawie wydała Rada Ministrów.
PFCC bardzo krytycznie ocenia podjet± decyzję. W sprawie ponownego otwarcia campingów PFCC wyst±piła pismami do Kancelatrii Prezesa Rady Ministrów w dn. 14.04.2021 i 20.04.2021 r..


MAJ 2021
6.05.2021
Ponowne otwarcie campingów na terenie całego kraju - od 8.05.2021 r.

Polska Federacja Campingu i Caravaningu informuje, że Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział odmrożenie sektora hotelarskiego. Zgodnie z deklaracj± szefa rz±du od 8 maja br. zaczn± ponownie działać hotele, pensjonaty i obiekty noclegowe.
» Otwarcie hoteli i usług noclegowych (Rozporz±dzenie Rady Ministrow z 6.05.2021 r.)

20.05.2021
Dni Otwarte Caravaningu

Polska Federacja Campingu i Caravaningu informuje, że firma CAR&REST wraz z CAMP4U organizuje w dniach 24-27.06.2021 r. na campingu nr 163 w Siechnicach "CAMP4U" Dni Otwarte Turystyki Caravaningowej.
Szczególowe informacje o programie i atrakcjach, a także informacje o udzale w imprezie uzyskać można przez kontakt z campingiem - (www.camp4u.pl).


CZERWIEC 2021
4.06.2021
Podróże po Europie w czasie COVID-19

PFCC przedstawia informacje o zasadach podroży turystów poza granicami Polski w okresie COVID-19.
» Informacje dla podróżnych.

4.06.2021
Kalendarz imprez PFCC na stronie internetowej

PFCC informuje, że kalendarz imprez w 2021 r., ukaże sie na stronie w dn. 7.06.2021 r. Zapraszamy do udzialu w imprezach.
» Kalendarz imprez 2021 r.

11.06.2021
Informacja o podróżowaniu kamperem w sposób przyjazny ¶rodowisku

W informacji opisano m.in. jak ograniczyć zużycie paliwa oraz zmniejszyć produkcję plastikowych ¶mieci. Artykuł powstał we współpracy z C&A.
» Informacja.

22.06.2021
Zmarł Mieczysław Modrzejewski

Polska Federacja Campingu i Caravaningu z wielkim żalem informuje, że w dniu 21.06.2021 r. zmarł w wieku 82 lat Mieczysław Modrzejewski, wieloletni zasłużony działacz PFCC, w latach 1980-2016 społeczny inspektor campingów, były wieloletni dyrektor O¶rodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie, odznaczony Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Turystyki” .
Uroczysto¶ci pogrzebowe odbędą się 24.06.2021 (czwartek) o godz. 12:00 w ko¶ciele pw. ¦w. Jakuba Apostoła w Człuchowie. Po mszy nastąpi odprowadzenie Zmarłego na cmentarz parafialny w Człuchowie.
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia.


LIPIEC 2021
2.07.2021
Podróże po Europie w czasie COVID-19

PFCC przedstawia informacje o zasadach podroży turystów poza granicami Polski w okresie COVID-19.
» Informacje dla podróżnych.


2.07.2021
Międzynarodowe Karnety Campingowe CCI w sprzedaży

PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek oraz ubezpieczenia na campingach w Polsce i w Europie.
Prosimy o zapoznanie się z informacj±:


15.07.2021
Informacja o "Mapie Campingów" wydanej przez Europilot

PFCC informacje, że "Mapa Campingów" wydana przez firmę Europilot (okładka mapy na zdjęciu obok) i rozpowszechniana w kraju zawiera niezgodne ze stanem faktycznym informacje o polskiej bazie campingowej.
Z wydaniem tej mapy PFCC nie miała nic wspólnego.
Polska Federacja Campingu i Caravaningu jest jedyn± organizacj± w kraju, która dysponuje aktualnymi, stale aktualizowanymi informacjami o bazie campingowej w Polsce.
Aktualne informacje o bazie campingowej w Polsce prezentowane s± przez PFCC na naszej stronie internetowej, w Narodowym Portalu Turystycznym, przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz na mapie "Polska Mapa Campingów" wydanej przez PFCC (oferta zakupu poniżej).


SIERPIEŃ 2021
1.08.2021
Informacja o "Mapie Campingów" wydanej przez Europilot

PFCC informacje, że "Mapa Campingów" wydana przez firmę Europilot (okładka mapy na zdjęciu obok) i rozpowszechniana w kraju zawiera niezgodne ze stanem faktycznym informacje o polskiej bazie campingowej.
Z wydaniem tej mapy PFCC nie miała nic wspólnego.
Polska Federacja Campingu i Caravaningu jest jedyn± organizacj± w kraju, która dysponuje aktualnymi, stale aktualizowanymi informacjami o bazie campingowej w Polsce.
Aktualne informacje o bazie campingowej w Polsce prezentowane s± przez PFCC na naszej stronie internetowej, w Narodowym Portalu Turystycznym, przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz na mapie "Polska Mapa Campingów" wydanej przez PFCC (oferta zakupu poniżej).


2.08.2021
Najnowsze wydanie „Polskiej Mapy Campingów” w sprzedaży

PFCC prowadzi sprzedaż najnowszej mapy „Polska Mapa Campingów” (wydanej w czerwcu 2019 r.). Mapa zawiera aktualn± sieć drogow± w Polsce oraz wykaz campingów w Polsce z lokalizacj± GPS wraz dokładn± informacj± o każdym obiekcie.
Prosimy o zapoznanie się z informacj±:


3.08.2021
Podróże po Europie w czasie COVID-19

PFCC przedstawia informacje o zasadach podroży turystów poza granicami Polski w okresie COVID-19.
» Informacje dla podróżnych.


3.08.2021
Międzynarodowe Karnety Campingowe CCI w sprzedaży

PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek oraz ubezpieczenia na campingach w Polsce i w Europie.
Prosimy o zapoznanie się z informacj±:


WRZESIEŃ 2021
1.09.2021
Informacja o "Mapie Campingów" wydanej przez Europilot

PFCC informacje, że "Mapa Campingów" wydana przez firmę Europilot (okładka mapy na zdjęciu obok) i rozpowszechniana w kraju zawiera niezgodne ze stanem faktycznym informacje o polskiej bazie campingowej.
Z wydaniem tej mapy PFCC nie miała nic wspólnego.
Polska Federacja Campingu i Caravaningu jest jedyn± organizacj± w kraju, która dysponuje aktualnymi, stale aktualizowanymi informacjami o bazie campingowej w Polsce.
Aktualne informacje o bazie campingowej w Polsce prezentowane s± przez PFCC na naszej stronie internetowej, w Narodowym Portalu Turystycznym, przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz na mapie "Polska Mapa Campingów" wydanej przez PFCC (oferta zakupu poniżej).


1.09.2021
Najnowsze wydanie „Polskiej Mapy Campingów” w sprzedaży

PFCC prowadzi sprzedaż najnowszej mapy „Polska Mapa Campingów” (wydanej w czerwcu 2019 r.). Mapa zawiera aktualn± sieć drogow± w Polsce oraz wykaz campingów w Polsce z lokalizacj± GPS wraz dokładn± informacj± o każdym obiekcie.
Prosimy o zapoznanie się z informacj±:


1.09.2021
Podróże po Europie w czasie COVID-19

PFCC przedstawia informacje o zasadach podroży turystów poza granicami Polski w okresie COVID-19.
» Informacje dla podróżnych.


1.09.2021
Międzynarodowe Karnety Campingowe CCI w sprzedaży

PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek oraz ubezpieczenia na campingach w Polsce i w Europie.
Prosimy o zapoznanie się z informacj±:


PAŹDZERNIK 2021
7.10.2021
Międzynarodowe Karnety Campingowe CCI w sprzedaży

PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek oraz ubezpieczenia na campingach w Polsce i w Europie.
Prosimy o zapoznanie się z informacj±:


7.10.2021
Najnowsze wydanie „Polskiej Mapy Campingów” w sprzedaży

PFCC prowadzi sprzedaż najnowszej mapy „Polska Mapa Campingów” (wydanej w czerwcu 2019 r.). Mapa zawiera aktualn± sieć drogow± w Polsce oraz wykaz campingów w Polsce z lokalizacj± GPS wraz dokładn± informacj± o każdym obiekcie.
Prosimy o zapoznanie się z informacj±:


LISTOPAD 2021
1.11.2021
Międzynarodowe Karnety Campingowe CCI w sprzedaży

PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek oraz ubezpieczenia na campingach w Polsce i w Europie.
Prosimy o zapoznanie się z informacj±:


2.11.2021
Bon turystyczny ważny do 30.09.2022 r.

Rada Ministrów zdecydowała, że wydłużony zostanie termin na dokonywanie płatno¶ci za pomoc± Polskiego Bonu Turystycznego - do 30.09.2022 r. Polski Bon Turystyczny jest narzędziem, które ma na celu wsparcie finansowe polskich rodzin, a po¶rednio pomoże też branży turystycznej, osłabionej przez skutki pandemii COVID-19. Bon można wykorzystać do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, na kempingu, w gospodarstwie agroturystycznym.


GRUDZIEŃ 2021
5.12.2021
Najnowsze wydanie „Polskiej Mapy Campingów” w sprzedaży

PFCC prowadzi sprzedaż najnowszej mapy „Polska Mapa Campingów” (wydanej w czerwcu 2019 r.). Mapa zawiera aktualn± sieć drogow± w Polsce oraz wykaz campingów w Polsce z lokalizacj± GPS wraz dokładn± informacj± o każdym obiekcie.
Prosimy o zapoznanie się z informacj±:


14.12.2021
¦wiatowy Kongres Międzynarodowej Federacji Campingu i Caravaningu w Polsce
w 2023 r.

PFCC informacje, że podczas ¦wiatowego Kongresu Międzynarodowej Federacji Campingu i Caravaningu, ktory odbył się w dniu 9.09.2021 r., w La Guarda w Hiszpanii przyznano Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu organizację w 2023 r. w Polsce ¦wiatowego Kongresu Międzynarodowej Federacji Campingu i Caravaningu. Podczas tego Kongresu wybrane zostan± również nowe władze F.I.C.C. na lata 2023-2026. Przyznanie PFCC organizacji ¦wiatowego Kongresu jest dużym wyróżnieniem naszej organizacji i potwierdzeniem jej ważnej roli w międzynarodowym ruchu campingowym.


14.12.2021
Koronawirus w Polsce - aktualne informacje i zalecenia
Prosimy o zapoznanie się z informacj±:

22.12.2021
Bon turystyczny ważny do 30.09.2022 r.

Rada Ministrów zdecydowała, że wydłużony zostanie termin na dokonywanie płatno¶ci za pomoc± Polskiego Bonu Turystycznego - do 30.09.2022 r. Prezydent RP podpisal ustawę w tej sprawie. Polski Bon Turystyczny jest narzędziem, które ma na celu wsparcie finansowe polskich rodzin, a po¶rednio pomoże też branży turystycznej, osłabionej przez skutki pandemii COVID-19. Bon można wykorzystać do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, na kempingu, w gospodarstwie agroturystycznym.


 
             REKLAMA            


 
 
biuro@pfcc.eu

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel. 22 810 60 50