Liczba odwiedzin w 2018 r.:
Liczniki

Darmowy Kurs CSS

Darmowy Kurs CSS  
 
JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM PFCC

Jeżeli jeste¶cie Państwo zainteresowani członkostwem w PFCC, to:
1. w przypadku członkostwa 1 osoby wypełnijcie deklarację indywidualn±:
     wersja word deklaracja lub wersja pdf deklaracja i prze¶lijcie j± do Federacji
2. w przypadku członkostwa 2 osób w rodzinie wypełnijcie deklarację rodzinn±:
     wersja word deklaracja lub wersja pdf deklaracja i prze¶lijcie j± do Federacji
3. Dokonajcie opłaty składki członkowskiej.
Składkę członkowsk± opłacić można w biurze PFCC lub na konto:
w PKO BP XI o/Warszawa nr 42 1020 1156 0000 7102 0058 9168.

UWAGA
Osoby, które s± członkami PFCC i opłacaj± składki członkowskie, nie musz± rokrocznie przesyłać nowej deklaracji członkowskiej. Wystarczy to zrobić 1 raz z chwil± przyst±pienia do PFCC.
SKŁADKA CZŁONKOWSKA W PFCC w 2017 r.

Składka indywidualna
rodzaj członkostwa składka
roczna
dodatkowy wybór (w cenie koszt wysyłki)
  Osoba pracująca 35,oo zł -
43,oo zł  składka + mapa "Polska Mapa Campingów"

Składka indywidualna
rodzaj członkostwa składka
roczna
dodatkowy wybór (w cenie koszt wysyłki)
  Emeryt, student, bezrobotny 30,oo zł -
38,oo zł  składka + mapa "Polska Mapa Campingów"

Składka rodzinna (osoby pracujące)
rodzaj członkostwa składka
roczna
dodatkowy wybór (w cenie koszt wysyłki)
  1 osoba pracująca w rodzinie 35,oo zł -
43,oo zł  składka + mapa "Polska Mapa Campingów"
  2 i kolejna osoba w rodzinie 30,oo zł -

Składka rodzinna (emeryci, studenci, bezrobotni)
rodzaj członkostwa składka
roczna
dodatkowy wybór (w cenie koszt wysyłki)
  1 osoba pracująca w rodzinie 30,oo zł -
38,oo zł  składka + mapa "Polska Mapa Campingów"
  2 i kolejna osoba w rodzinie 30,oo zł -
 
 
            INNE            
            REKLAMA            
 
 
biuro@pfcc.eu

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel. 22 810 60 50