Polska Federacja Campingu i Caravaningu
 
Liczba wejść (w 2021 r,):
  
Darmowy Kurs CSS


booked.net
Darmowy Kurs CSS            REKLAMA            
    
 
 

I posiedzenie Spolecznej Rady Turystyki


W dniu 21.09.2017 r. w Hotelu Liburnia w Cieszynie odbyło się I posiedzenie Społecznej Rady Turystyki. Spotkanie w imieniu ministra Witolda Bańki poprowadził Pan Dariusz Rogowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Podczas spotkania wręczono powołania dwóm nowym członkom: Pawłowi Niewiadomskiemu, Prezesowi Polskiej Izby Turystyki oraz Wiesławowi Czerniecowi, Prezesowi Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Go¶cinne". Poinformowano również o odwołaniu ze składu Marka Olszewskiego, byłego już prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Rada liczy 25 członków, ekspertów ze ¶rodowiska turystycznego. Przewodnicz±cym Rady został Gheorghe Marian Cristescu, Prezes Chopin Aiport Development, a wiceprzewodnicz±cym Wieslaw Czerniec. Członkiem Rady jest Michał Szeftel - prezes PFCC. Na posiedzeniu poruszono szereg ważnych zagadnień i tematów z zakresu turystyki m.in. kwestii zwi±zanych z projektem ustawy o imprezach turystycznych i powi±zanych usługach turystycznych, sposobów finansowania narodowych organizacji turystycznych oraz możliwo¶ci pozyskania turystów z krajów azjatyckich. W podsumowaniu spotkania minister Dariusz Rogowski powiedział, że turystyka to nie tylko metoda poznawcza krajów, to przede wszystkim ważna gał±ź gospodarki, a każda złotówka wydana w turystyce owocuje wzrostem i rozwojem gospodarczym.

 
             REKLAMA            

 
 
biuro@pfcc.eu

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel. 22 810 60 50