Ilość wejść w 2017 roku: Liczniki
    ⇓           MENU           ⇓    
Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS


Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
   


    ⇓        REKLAMA       ⇓     
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
 
 
UPRAWNIENIA CZŁONKA DO PFCC
Członek PFCC:
 1.  otrzymuje rokrocznie legitymację uprawniającą do pierwszeństwa w otrzymaniu miejsca i do zniżek na
      polskich campingach.
       Wykaz campingów udzielających zniżek członkom PFCC.
 2.  otrzymuje kalendarz imprez organizowanych przez Federację w danym roku;
 3.  może otrzymać z PFCC aktualne materiały o campingach lub zakupić po promocyjnych cenach
      informator lub mapę;
 4.  ma pierwszeństwo w uczestnictwie w tanich imprezach wypoczynkowych organizowanych przez PFCC
      na krajowych i zagranicznych campingach;
 5.  może uczestniczyć w międzynarodowych zlotach organizowanych przez organizacje będące członkami
      Międzynarodowej Federacji Campingu i Caravaningu i Komitetu Europa Rally;
 6.  może uczestniczyć w Krajowym Zjeździe poprzez swoich przedstawicieli z głosem decydującym
      i biernym i czynnym prawem wyborczym;
 7.  może zgłaszać postulaty i wnioski pod adresem władz Federacji;
 8.  może korzystać ze świadczeń wynikających z działalności Federacji;
 9.  może używać znaku, godła i odznak Federacji na określonych zasadach;
10.  może korzystać z porad i pomocy Federacji na określonych zasadach.

Przedstawiając powyższe Polska Federacja Campingu i Caravaningu jest otwarta na przyjęcie nowych członków i zaprasza do członkostwa w Federacji.
 
 

        ⇓           LINKI           ⇓        
    ⇓        REKLAMA       ⇓     
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
 
 
biuro@pfcc.eu

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel. 22 810 60 50

Liczba wejść w 2017: Liczniki