Polska Federacja Campingu i Caravaningu
 
 
Antal besök (2021):
Darmowy Kurs CSS
WARSZAWA
Darmowy Kurs CSS
 
 
Denna katalog är den exklusiva egenskapen hos den polska camping- och husvagnsförbundet. Alla rättigheter reserverade! All reproduktion, reproduktion, installation, offentlig visning, distribution och användning av katalogen eller delar därav utan PFCC:
s samtycke är strängt förbjudet.


PFCC STYRELSEN (2014 - 2019)


President:   MICHAŁ SZEFTEL
Vice-president:   KAZIMIERZ ZELEK
Vice-president:   HENRYK KU¦MIERSKI
Kassör:   FRANCISZEK BIAŁOKOZ
Medlem:   WOJCIECH KRÓL

'
REVIEW KOMMISSIONEN (2014 - 2019)


President:   LUCYNA HERBASZ
Sekreterare:   ANDRZEJ CISZEK
Medlem:   BOGDAN POLIWKA
 
 
 
 
biuro@pfcc.eu

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel./fax 22 810 60 50

Antal besökare (2018): Liczniki