Polska Federacja Campingu i Caravaningu
 
Liczba wejść w 2021:
  
Darmowy Kurs CSS

Darmowy Kurs CSS


            REKLAMA            
    
 
 
Informacja o obiekcie stanowi wyłączną własność Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu. Wszelkie prawa zastrzeżone! Jakiekolwiek rozpowszechnianie bez zgody PFCC jest zabronione.

INFORMACJE Z 2021 R.STYCZEŃ 2021
2.01.2021
PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek na campingach.

PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek i ubezpieczenia na campingach w Polsce i w Europie.

2.01.2021
Najnowsze wydanie „Polskiej Mapy Campingów” w sprzedaży

PFCC prowadzi sprzedaż najnowszej mapy „Polska Mapa Campingów” (wydanej w czerwcu 2019 r.). Mapa zawiera aktualn± sieć drogow± w Polsce oraz wykaz campingów w Polsce z lokalizacj± GPS wraz dokładn± informacj± o każdym obiekcie.

2.01.2021
Pisma do Premiera RP w sprawie objęcia branży kempingowej działaniami osłonowymi w trakcie pandemii COVID-19

Polska Federacja Campingu i Caravaningu zaniepokojona pominięciem branży kempingowej sklasyfikowanej kodem 55.30.z. w ostatnich działaniach osłonowych wystosowała pisma do Premiera RP. Prosimy o zapoznanie się z pismami umieszczonymi na podstronie informacja dla campingów w rozdziale: aktualne informacje.

12.01.2021
Zmarł Jerzy Banat

Polska Federacja Campingu i Caravaningu z żalem informuje, że w dniu 10.01.2021 r. zmarł w wieku 67 lat Jerzy Banat, wieloletni zasłużony działacz PFCC, właściciel campingu nr 2 "Wagabunda" w Mikołajkach, odznaczony Odznaką Honorową "Za Zasługi dla Turystyki". Pod Jego kierownictwem camping wielokrotnie zdobywał 1 miejsce w konkursie „Mister Camping”.
Msza święta pogrzebowa odprawiona zostanie 14 stycznia 2021 roku o godzinie 12:20 w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Mikołajkach ul. Kajki 27. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Rucianem-Nidzie.
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia.

20.01.2021
Objęcie branży kempingowej działaniami osłonowymi w trakcie pandemii COVID-19

Polska Federacja Campingu i Caravaningu informuje, że we współpracy z Departamentem Turystyki Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii udało się doprowadzić do przyjęcia przez Radę Ministrów rozporz±dzenia w sprawie przedłużenia i rozszerzenia o branżę kempingow± pomocy z tarczy branżowej.
Prosimy o zapoznanie się z informacj±:
Rozporz±dzenie Rady Ministrów


LUTY 2021  
1.02.2021
PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek na campingach.

PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek oraz ubezpieczenia na campingach w Polsce i w Europie.


 
1.02.2021
Otwarcie hoteli i obiektów noclegowych od 12.02.2021 r.

Rz±d łagodzi czę¶ć obostrzeń zwi±zanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie pandemii Covid-19. W zwi±zku ze stabilizacj± sytuacji pandemicznej stopniowo otwierane s± kolejne obiekty i placówki turystyczne. Nowe zasady zostaj± wprowadzone warunkowo, na dwa tygodnie, od 12 lutego. Przy zachowaniu reżimu sanitarnego otwarte zostaj± m.in. hotele i obiekty noclegowe (do 50% dostępnych pokoi). Posiłki dla go¶ci serwowane mog± być tylko do pokoi, na ich życzenie. Dla konsumpcji na miejscu restauracje w obiektach pozostaj± zamknięte. Mog± one (tak jak do tej pory) wydawać tylko posiłki na wynos i w dowozie.
Należy stosować wszystkie dotychczasowe zasdady bezpieczeństwa oraz przestrzegać reżimu sanitarnego.


 
6.02.2021
Objęcie branży kempingowej działaniami osłonowymi w trakcie pandemii COVID-19

Polska Federacja Campingu i Caravaningu informuje, że we współpracy z Departamentem Turystyki Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii udało się doprowadzić do przyjęcia przez Radę Ministrów rozporz±dzenia w sprawie przedłużenia i rozszerzenia o branżę kempingow± pomocy z tarczy branżowej.
Prosimy o zapoznanie się z informacj±:
Rozporz±dzenie Rady Ministrów


 
6.02.2021
Nowe zasady funkcjonowania przedsiębiorstw i obywateli od 1 do 14 lutego 2021 r.

Rz±d RP ogłosił nowe zasady funkcjonowania przedsiębiorstw i obywateli od 1 do 14 lutego 2021 r. Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii publiokuje je na swojej stronie internetowej.
Prożej prezentujemy te zasady:
Nowe zasady funkcjonowania w okresie 1-14.02.2021 r.


 
6.02.2021
Najnowsze wydanie „Polskiej Mapy Campingów” w sprzedaży

PFCC prowadzi sprzedaż najnowszej mapy „Polska Mapa Campingów” (wydanej w czerwcu 2019 r.). Mapa zawiera aktualn± sieć drogow± w Polsce oraz wykaz campingów w Polsce z lokalizacj± GPS wraz dokładn± informacj± o każdym obiekcie.


MARZEC 2021
1.03.2021
Objęcie branży kempingowej działaniami osłonowymi w trakcie pandemii COVID-19

Polska Federacja Campingu i Caravaningu informuje, że we współpracy z Departamentem Turystyki Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii udało się doprowadzić do przyjęcia przez Radę Ministrów rozporz±dzenia w sprawie przedłużenia i rozszerzenia o branżę kempingow± pomocy z tarczy branżowej.
Prosimy o zapoznanie się z informacj±:
» Rozporz±dzenie Rady Ministrów


1.03.2021
Najnowsze wydanie „Polskiej Mapy Campingów” w sprzedaży

PFCC prowadzi sprzedaż najnowszej mapy „Polska Mapa Campingów” (wydanej w czerwcu 2019 r.). Mapa zawiera aktualn± sieć drogow± w Polsce oraz wykaz campingów w Polsce z lokalizacj± GPS wraz dokładn± informacj± o każdym obiekcie.
Prosimy o zapoznanie się z informacj±:


1.03.2021
Międzynarodowe Karnety Campingowe CCI w sprzedaży

PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek oraz ubezpieczenia na campingach w Polsce i w Europie.
Prosimy o zapoznanie się z informacj±:


22.03.2021
Zmarł Henryk Zmitrowicz

Polska Federacja Campingu i Caravaningu z wielkim żalem informuje, że w dniu 20.03.2021 r. zmarł w wieku 82 lat Henryk Zmitrowicz, wieloletni zasłużony działacz PFCC, skarbnik PFCC w latach 1997-2014 i społeczny inspektor campingów. Wieloletni dyrektor O¶rodka Sportu i Rekreacji w Kozienicach, odznaczony w 2012 r. Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Turystyki” .
Msza ¶więta żałobna odprawiona zostanie 25.03.2021 roku o godzinie 12.oo w kościele pw. ¦w. Rodziny w Kozienicach. Po mszy nastąpi odprowadzenie Zmarłego na cmentarz parafialny w Kozienicach.
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia.


26.03.2021
Przedlużenie zasad bezpieczeństwa na terenie calego kraju - do 9.04.2021 r.

Polska Federacja Campingu i Caravaningu informuje, że od 27.03.2021 r. do 9.04.2021 r. na terenie całego kraju obowi±zuj± nowe zasady bezpieczeństwa. M.in, nie będzie można korzystać z obiektow hotelarskich i miejsc noclegowych, instytucji kultury i obiektow sportowych. Rozporz±dzenie w tej sprawie wydala Rada Ministrów.
Prosimy o zapoznanie się z informacjami:
» Rozporz±dzenie Rady Ministrów
» Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych


KWIECIEŃ 2021
1.04.2021
Przedlużenie zasad bezpieczeństwa na terenie calego kraju - do 9.04.2021 r.

Polska Federacja Campingu i Caravaningu informuje, że od 27.03.2021 r. do 9.04.2021 r. na terenie całego kraju obowi±zuj± nowe zasady bezpieczeństwa. M.in, nie będzie można korzystać z obiektow hotelarskich i miejsc noclegowych, instytucji kultury i obiektow sportowych. Rozporz±dzenie w tej sprawie wydala Rada Ministrów.
Prosimy o zapoznanie się z informacjami:
» Rozporz±dzenie Rady Ministrów
» Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych


10.04.2021
Przedlużenie zasad bezpieczeństwa na terenie calego kraju - do 18.04.2021 r.

Polska Federacja Campingu i Caravaningu informuje, że do 18.04.2021 r. na terenie całego kraju obowi±zuj± zasady bezpieczeństwa. Nie można w tym okresie korzystać z obiektow hotelarskich, miejsc noclegowych, instytucji kultury i obiektow sportowych. Rozporz±dzenie w tej sprawie wydała Rada Ministrów.
» Rozporz±dzenie Rady Ministrów


20.04.2021
Przedłużenie zasad bezpieczeństwa na terenie calego kraju - do 3.05.2021 r.

Polska Federacja Campingu i Caravaningu informuje, że do 3.05.2021 r. na terenie całego kraju nadal obowi±zuj± zasady bezpieczeństwa. Nie można w tym okresie korzystać m.in. z obiektow hotelarskich, miejsc noclegowych, instytucji kultury. Rozporz±dzenie w tej sprawie wydała Rada Ministrów.
PFCC bardzo krytycznie ocenia podjet± decyzję. W sprawie ponownego otwarcia campingów PFCC wyst±piła pismami do Kancelatrii Prezesa Rady Ministrów w dn. 14.04.2021 i 20.04.2021 r..
Prosimy o zapoznanie się z pismem: 
             REKLAMA            

 
 
biuro@pfcc.eu

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel. 22 810 60 50