Polska Federacja Campingu i Caravaningu
 
Liczba wejść w 2021:
  
Darmowy Kurs CSS
Darmowy Kurs CSS            REKLAMA            
    
 
 
Informacja o campingu stanowi wyłączną własność Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu. Wszelkie prawa zastrzeżone! Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie całości lub w części bez zgody PFCC jest zabronione.

Władze F.I.C.C.
Międzynarodowa Federacja Campingu i Caravaningu (F.I.C.C.) powstała w 1933 r.
F.I.C.C. aktualnie zrzesza 53 narodowe organizacje campingu i caravaningu z 33 krajów ¶wiata. Polska Federacja Campingu i Caravaningu jest jej członkiem od 1965 r.
Zarz±d F.I.C.C. składa się z 10 osób, po 1 przedstawicielu z każdego kraju, który uzyskał miejsce mandatowe [poz. od 1 do 10] podczas wyborów w czasie Zgromadzenia Generalnego.
Podczas obrad Kongresu F.I.C.C w Brukseli w Belgii w dniu 17 czerwca 2017 r. wybrany został na lata 2017-2020 nowy Zarz±d F.I.C.C.
Kadencja władz F.I.C.C. trwa 3 lata.

Oto nowe władze F.I.C.C.:
Prezydent F.I.C.C.:
Joăo Alves PEREIRA [Portugalia]

Skład nowego Zarz±du F.I.C.C. po wyborach przedstawia się następuj±co (w kolejno¶ci alfabetycznej):
- Gerard COUTÉ (Francja)
- Martin GAVAN (Irlandia)
- Lars HALL (Szwecja)
- Minna JOENSUU (Finlandia)
- Bülent KARABONCUK (Turcja)
- Joăo Alves PEREIRA [Portugalia]
- Gianni PICILLI (Włochy)
- Fabien PRODUIT (Szwajcaria)
- Norman TAYLOR (Wielka Brytania)
- Marcin ZARADKIEWICZ (Polska-PFCC)

Prezydenci Międzynarodowej Federacji Campingu i Caravaningu
l.p. okres nazwisko i imię kraj
1 1933-1948 J.A.C. Champion Wielka Brytania
2 1948-1957 Jacques J. Bousquet Francja
3 1957-1963 J.R.Van der Eecken Belgia
4 1963-1972 C.F.Baumgartner Szwajcaria
5 1972-1981 Claude Fontaine Francja
6 1981-1984 Egon Skorczewski Niemcy
7 1984-1990 Ivar Kahl Szwecja
8 1990-1996 Camille Olinger Luksemburg
9 1996-2005 Lars Dahlberg Finlandia
10 od 2005 Joao Alves Pereira Portugalia
 
             REKLAMA            


 
 
biuro@pfcc.eu

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel. 22 810 60 50