Polska Federacja Campingu i Caravaningu
 
Liczba wejść w 2021:
  
Darmowy Kurs CSS

Darmowy Kurs CSS


            REKLAMA            
    
 
 
Informacja o campingu stanowi wyłączną własność Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu. Wszelkie prawa zastrzeżone! Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie cało¶ci lub w czę¶ci bez zgody PFCC jest zabronione.


87. F.I.C.C. RALLY 2018

W Parren im Glien niedaleko Berlina trwa zorganizowane przez obchodzący 70-lecie Deutscher Camping-Club kolejne F.I.C.C. Rally. Uczestniczą w nim załogi z Austrii, Belgii, Chorwacji, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Japonii, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Taiwanu, Turcji, Węgier i Wielkiej Brytanii. Wśród atrakcji Rally tradycyjna parada na otwarcie Rally i typowo bawarski Oktoberfest. Program przewiduje także dla chętnych zwiedzanie Berlina, Poczdamu, Drezna, Lipska i Szprewaldu. Reprezentujące PFCC załogi razem z załogami PZMot aktywnie uczestniczą we wszystkich wydarzeniach Rally.
Janusz Turakiewicz z Parren im Glien

 
             REKLAMA            

 
 
biuro@pfcc.eu

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel. 22 810 60 50