Darmowy Kurs CSS

Ilo¶ć wej¶ć w 2018 roku:
Liczniki
               MENU               
Darmowy Kurs CSS
 
 
Informacja o campingu stanowi wyłączną własność Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu. Wszelkie prawa zastrzeżone! Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie cało¶ci lub w czę¶ci bez zgody PFCC jest zabronione.


S T A T U T

    Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓŁNE

    Rozdział II - CELE I ¦RODKI DZIAŁANIA

    Rozdział III - CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIˇZKI

    Rozdział IV - ODZNACZENIA

    Rozdział V - STRUKTURA ORGANIZACYJNA WŁADZ

    Rozdział VI - MAJˇTEK I FUNDUSZE FEDERACJI

    Rozdział VII - ZMIANA STATUTU I ROZWIˇZANIE FEDERACJI

    Rozdział VIII - PRZEPISY KOŃCOWE

 
 
               LINKI               
            REKLAMA            
 
 
biuro@pfcc.eu

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel./fax 22 810 60 50

Liczba wej¶ć do 2018 r.: www.pfcc.eu