Darmowy Kurs CSS

Ilo¶ć wej¶ć w 2018 roku:
Liczniki
               MENU               
Darmowy Kurs CSS
 
 

LICZBA WEJ¦Ć NA STRONĘ INTERNETOWˇ PFCC

Informujemy, że strona internetowa Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu cieszy się dużym zainteresowaniem. Strona zawiera m.in. informacje o campingach w Polsce i za granic±, a także inne informacje niezbędne osobom podróżuj±cym po kraju i ¶wiecie.
Strona internetowa PFCC jest stale aktualizowana. Od 1 maja 2014 roku strona prowadzona jest w 23 językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, holenderskim, rosyjskim, włoskim, czeskim, słowackim, węgierskim, chorwackim, szwedzkim, duńskim, norweskim, fińskim, estońskim, łotewskim, litewskim, hiszpańskim, portugalskim, rumuńskim, ukraińskim i białoruskim.
Statystyka wej¶ć według lat [od uruchomienia licznika wej¶ć, to jest od 1.08.2009 r.]:

rok ilo¶ć wej¶ć w roku suma wej¶ć
od założenia licznika
uwagi
2009 996.491 996.491 1.08-31.12.2009
2010 2.175.472 3.171.963 cały rok
2011 2.307.723 5.479.686 cały rok
2012 2.451.954 7.931.640 cały rok
2013 2.815.769 10.747.409 cały rok
2014 3.166.921 13.914.330 cały rok
2015 3.728.052 17.642.382 cały rok
2016 6.105.419 23.747.801 cały rok
2017 7.132.329 30.880.130 cały rok
2018 371.009 31.251.139 do 31.01
 
 
               LINKI               
            REKLAMA            
 
 
biuro@pfcc.eu

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel./fax 22 810 60 50

Liczba wej¶ć do 2018 r.: www.pfcc.eu