1918 - 2018
100. ROCZNICA
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁO¦CI
Darmowy Kurs CSS
liczba wej¶ć ogółem:
Liczniki
w tym w 2018 roku:
Liczniki
               MENU               
Darmowy Kurs CSS
 
 

LICZBA WEJ¦Ć NA STRONĘ INTERNETOWˇ PFCC
W LATACH 2011-2018

Informujemy, że strona internetowa Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu cieszy się dużym zainteresowaniem. Strona zawiera m.in. informacje o campingach w Polsce i za granic±, a także inne informacje niezbędne osobom podróżuj±cym po kraju i ¶wiecie.
Strona internetowa PFCC jest stale aktualizowana. Od 1 maja 2014 roku strona prowadzona jest w 22 językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, holenderskim, rosyjskim, włoskim, czeskim, słowackim, węgierskim, chorwackim, szwedzkim, duńskim, norweskim, fińskim, estońskim, łotewskim, litewskim, hiszpańskim, portugalskim, rumuńskim, ukraińskim i białoruskim.
Licznik uruchomiono 1.08.2009 r. Statystyka wej¶ć według lat [od 2011 roku]:

rok ilo¶ć wej¶ć ilo¶ć wersji językowych uwagi
2011 2.307.723 12 cały rok
2012 2.451.954 12 cały rok
2013 2.815.769 16 cały rok
2014 3.166.921 22 cały rok
2015 4.728.052 22 cały rok
2016 6.105.419 22 cały rok
2017 7.132.329 22 cały rok
2018 1.800.723 22 do 13.04
 
 
               LINKI               
            REKLAMA            
 
 
biuro@pfcc.eu

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel./fax 22 810 60 50

Liczba wej¶ć do 2018 r.: www.pfcc.eu