Polska Federacja Campingu i Caravaningu
 
Liczba wejść w 2021:
  
Darmowy Kurs CSS
Darmowy Kurs CSS            REKLAMA            
    
 
 
Informacja stanowi wyłączną własność Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu. Wszelkie prawa zastrzeżone! Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie całoci lub w częci bez zgody PFCC jest zabronione.

NADMORSKI ZLOT RODZINNY

Termin: 3.07 - 4.09.2021 r.
   
Miejscowo¶ć: MIELENKO
   
Kraj: POLSKA
   
Miejsce: camping nr 107 "Ara" w Mielenku ul. Plażowa 9
   
Lokalizacja GPS: N 54.253106,  E 16.021477
   
Zgłoszenia: Do biura PFCC w terminach podanych w cenniku

Załoga składa się z max. 4 osób [dwóch osób dorosłych i dzieci do lat 10)
Jeżeli w załodze jest dziecko do lat 4, to nie wlicza się go do ogólnej liczby osób w załodze.
(Np. jesli w załodze 5-ciosobowej jest dziecko do lat 4 to wnosi ona opłatę jak za zalogę 4-osobow±.)
Cena dla załóg niebęd±cych członkami PFCC jest o 25% wyższa
   
Opłata obejmuje: - pobyt na campingu w wybranym terminie
  - ustawienie samochodu i namiotu lub samochodu i przyczepy lub campera w terminie pobytu
  - podł±czenie energii elektrycznej (A+C, MC)
  - mapa "Polska mapa campingów"
   
Zakwaterowanie: we własnym namiocie lub przyczepie lub camperze
   
Program zlotu: wypoczynkowy
   
Zapłata: Zapłata na konto PFCC:
  PKO BP SA XI o/Warszawa, nr 42 1020 1156 0000 7102 0058 9168
   
Uwaga:
 • Koszt imprezy nie obejmuje ewentualnych opłat klimatycznych lub lokalnych, które załoga opłaca
      na miejscu zlotu.
 •  
 • Ilo¶ć miejsc na zlocie ograniczona
 •  
 • Pierwszeństwo udziału w imprezie maj± członkowie PFCC.
 • Uwaga
 • Warunkiem uczestnictwa w zlocie jest przysłanie do PFCC karty uczestnictwa.
     W przypadku nieotrzymania przez PFCC karty uczestnictwa w wymaganym terminie,
     załoga niezależnie od wniesionej zapłaty za zlot nie będzie uczestnikiem zlotu
     bez zwrotu zapłaty.


 •  
                 REKLAMA            


   
   
  biuro@pfcc.eu

    Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
  02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel. 22 810 60 50