Polska Federacja Campingu i Caravaningu
 
Liczba wejść w 2021:
  
Darmowy Kurs CSS
Darmowy Kurs CSS            REKLAMA            
    
 
 
Informacja o campingu stanowi wyłączną własność Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu. Wszelkie prawa zastrzeżone!
Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie cało¶ci lub w czę¶ci bez zgody PFCC jest zabronione.

WRZESIEŃ
1.09.2019
Najnowsze wydanie „Polskiej Mapy Campingów” w sprzedaży

PFCC prowadzi sprzedaż najnowszej mapy „Polska Mapa Campingów” (wydanej w czerwcu 2019 r.). Mapa zawiera aktualn± sieć drogow± w Polsce oraz wykaz campingów w Polsce z lokalizacj± GPS wraz dokładn± informacj± o każdym obiekcie.

1.09.2019
Wyróżnienie campingu nr 10 w Tumianach przez "The Guardian"

Brytyjski dziennik "The Guardian" wyróżnił camping nr 10 w Tumianach jako jeden z 20 najbardziej dostępnych campingów w Europie.

1.09.2019
PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek na campingach.

PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek i ubezpieczenia na campingach w Polsce i w Europie.

SIERPIEŃ
1.08.2019
Najnowsze wydanie „Polskiej Mapy Campingów” w sprzedaży

PFCC prowadzi sprzedaż najnowszej mapy „Polska Mapa Campingów” (wydanej w czerwcu 2019 r.). Mapa zawiera aktualn± sieć drogow± w Polsce oraz wykaz campingów w Polsce z lokalizacj± GPS wraz dokładn± informacj± o każdym obiekcie.

1.08.2019
Zaproszenie na Międzynarodowy Zlot Przyjaźni do Radkowa

PFCC zaprasza do udziału w Międzynarodowym Zlocie Przyjaźni, który zorganizowany zostanie na campingu nr 26 "Stołogórski" w Radkowie w dniach 29.08-1.09.2019 r.

1.07.2019
PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek na campingach.

PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek i ubezpieczenia na campingach w Polsce i w Europie.

LIPIEC
24.07.2019
Niższe ceny za energię elektryczn± dla campingów

Polska Federacja Campingu i Caravaningu przypomina, że tylko do 29.07.2019 r. można składać specjalne oświadczenie, które uprawnia do dalszego korzystania z zamrożonych cen energii elektrycznej. Bez spełnienia tego wymogu nie będzie można korzystać z niższych cen za pr±d. Niższe ceny za pr±d zgodnie z zapisami ustawy uzyskać mog± m.in.: mikro i mali przedsiębiorcy, jednostki samorz±du terytorialnego, jednostki budżetowe.
Niezłożenie oświadczenia skutkować będzie brakiem możliwości utrzymania cen energii elektrycznej z 30.06.2018 r. w II półroczu 2019 r. Oświadczenie potwierdzaj±ce status odbiorcy końcowego należy złożyć swojemu sprzedawcy energii elektrycznej - przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stron± umowy sprzedaży energii. W zał±czniku prezentujemy ustawę dot. ww. kwestii oraz wzór oświadczenia stanowi±cy zał±cznik nr 1 do ustawy.

15.07.2019
Najnowsze wydanie „Polskiej Mapy Campingów” w sprzedaży

PFCC prowadzi sprzedaż najnowszej mapy „Polska Mapa Campingów” (wydanej w czerwcu 2019 r.). Mapa zawiera aktualn± sieć drogow± w Polsce oraz wykaz campingów w Polsce z lokalizacj± GPS wraz dokładn± informacj± o każdym obiekcie.

9.07.2019
Obchody 55-lecia PFCC oraz 15-lecia campingu nr 201 „Browarny” w Sandomierzu

W dniu 6.07.2019 r. z inicjatywy p. Wojciecha Majsaka, właściciela campingu nr 201 „Browarny”
w Sandomierzu, zorganizowane zostały na campingu w Sandomierzu obchody 55-lecia PFCC oraz
15-lecia campingu nr 201 „Browarny”. W uroczystościach brał udział p. Henryk Kuśmierski - wiceprezes PFCC.
Obchody te u¶wietnił występ zespołu Boba Jazz Band graj±cego jazz tradycyjny, tzw. jazz nowoorleański.

4.07.2019
Zaproszenie do Juraty

PFCC zaprasza do udziału w Zlotach Rodzinnych w Juracie.

1.07.2019
Zaproszenie na obchody 55-lecia PFCC oraz 15-lecia campingu nr 201 „Browarny”
w Sandomierzu

PFCC zaprasza do udziału w obchodach 55-lecia PFCC oraz 15-lecia campingu nr 201 „Browarny” w Sandomierzu. Impreza odbędzie się 6 lipca 2019 r. na campingu nr 201 „Browarny” w Sandomierzu. Obchody te u¶wietni występ o godz. 20.oo znakomitego zespołu Boba Jazz Band graj±cego jazz tradycyjny tzw. jazz Nowoorleański.

1.07.2019
Zaproszenie na Międzynarodowy Zlot Przyjaźni do Radkowa

PFCC zaprasza do udziału w Międzynarodowym Zlocie Przyjaźni, który zorganizowany zostanie na campingu nr 26 "Stołogórski" w Radkowie w dniach 29.08-1.09.2019 r.

1.07.2019
Ważna informacja dot. adresu e-mail PFCC

PFCC informuje, że w zwi±zku z atakiem hakerskim z dniem 22.05.2019 r. zlikwidowany został e-mail do PFCC: miszef@poczta.onet.pl. Kontakt e-mailowy do PFCC wył±cznie na adres: biuro@pfcc.eu. Sprawa została zgłoszona na policję. PFCC nie bierze odpowiedzialno¶ci za e-maile przesyłane z konta miszef@poczta.onet.pl lub używaj±ce tego konta.

1.07.2019
PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek na campingach.

PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek i ubezpieczenia na campingach w Polsce i w Europie.

 
             REKLAMA            


 
 
biuro@pfcc.eu

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel. 22 810 60 50