1918 - 2018
100. ROCZNICA
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁO¦CI
Darmowy Kurs CSS
liczba wej¶ć ogółem:
Liczniki
w tym w 2018 roku:
Liczniki
               MENU               
Darmowy Kurs CSS
 
 
Informacja o campingu stanowi wyłączną własność Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu. Wszelkie prawa zastrzeżone! Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie cało¶ci lub w czę¶ci bez zgody PFCC jest zabronione.

OBORNIKI ¦LˇSKIE
Zniżki:
nr 236  „Pod Topolą”    
  55-120 Oborniki ¦l±skie
  ul. Zielona 6
  71 310 12 70,  71 310 11 04
  71 310 11 04
  osiros@op.pl
  www.osirobornikislaskie.pl
  200    101
  1.05-31.10
  2,00 ha       167 m n.p.m.
  51°18'19.5"N   16°54'24.4"E
  (51.30542,  16.16.90678)

Województwo:  dolno¶l±skie

Położenie:
Bezpieczeństwo
pobytu:
Wyposażenie:
Noclegi:
Urz±dzenia
sanitarne:
Gastronomia
i aprowizacja:
100 m
20 m
20 m
Usługi:
1 km
200 m
500 m
900 m
700 m
1 km
500 m
1 km
Sport
i rekreacja:
Odległo¶ć do:
30 km
1 km
1 km
Kod strony internetowej campingu [QR code]:
 
 
               LINKI               
            REKLAMA            
 
 
biuro@pfcc.eu

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel./fax 22 810 60 50

Liczba wej¶ć do 2018 r.: www.pfcc.eu