Polska Federacja Campingu i Caravaningu
 
Liczba wejść w 2019 r.:
Darmowy Kurs CSS


booked.net
+8
°
C
+
+
Warszawa
Wtorek, 08
Prognoza 7-dniowa
Darmowy Kurs CSS
            REKLAMA            
 
 
Informacja stanowi wyłączną własność Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu. Wszelkie prawa zastrzeżone! Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie całoci lub w częci bez zgody PFCC jest zabronione.

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM PFCC

Polska Federacja Campingu i Caravaningu zaprasza do członkostwa w Federacji:
Jeżeli jeste¶cie Państwo zainteresowani członkostwem w PFCC, to:
- wypełnijcie deklarację indywidualn± (do pobrania w wersji pdf lub doc.):
        
- lub wypełnijcie deklarację rodzinn± (do pobrania w wersji pdf lub doc.):
        
    i prze¶lijcie j± po podpisaniu do Federacji e-mailem lub listem
2. Dokonajcie opłaty składki członkowskiej.
Składkę członkowsk± opłacić można w biurze PFCC lub na konto:
w PKO BP XI o/Warszawa nr 42 1020 1156 0000 7102 0058 9168.
UWAGA
Osoby, które s± członkami PFCC i opłacaj± składki członkowskie,nie musz± rokrocznie przesyłać nowej
deklaracji członkowskiej.
Wystarczy to zrobić 1 raz z chwil± przyst±pienia do PFCC.

CO DAJE PRZYNALEŻNO¦Ć DO PFCC

Korzy¶ci dla osób fizycznych z przynależno¶ci do Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu

 1.  Reprezentowanie interesów turystów campingowych w Polsce i za granic± (FICC, Komitet Europa Rally,
      Komitet Dahlie Rally).
 2.  Reprezentowanie interesów turystów campingowych i caravaningowych wobec Rz±du, Sejmu i Senatu
      oraz w komisjach poselskich.
 3.  Udział na preferencyjnych warunkach w najważniejszych imprezach campingowych i caravaningowych
      w kraju i na ¶wiecie.
 4.  Zniżki na campingach w Polsce na podstawie legitymacji członkowskich.
 5.  Udział na preferencyjnych warunkach w Zlotach Rodzinnych organizowanych w Polsce.
 6.  Udział w ekipach organizacyjnych największych imprez campingowych i caravaningowych
      organizowanych w Polsce przez PFCC.
 7.  Pełna informacja o bazie campingowej zrzeszonej w PFCC.
 8.  Możliwo¶ć zakupu na preferencyjnych warunkach wydawnictw i map o campingach w kraju i za granic±.

UPRAWNIENIA CZŁONKA PFCC
Członek PFCC:
 1.  otrzymuje rokrocznie legitymację uprawniaj±c± do pierwszeństwa w otrzymaniu miejsca i do zniżek na
      polskich campingach.
       Wykaz campingów udzielaj±cych zniżek członkom PFCC.
 2.  otrzymuje kalendarz imprez organizowanych przez Federację w danym roku;
 3.  może otrzymać z PFCC aktualne materiały o campingach lub zakupić po promocyjnych cenach
      informator lub mapę;
 4.  ma pierwszeństwo w uczestnictwie w tanich imprezach wypoczynkowych organizowanych przez PFCC
      na krajowych i zagranicznych campingach;
 5.  może uczestniczyć w międzynarodowych zlotach organizowanych przez organizacje będ±ce członkami
      Międzynarodowej Federacji Campingu i Caravaningu i Komitetu Europa Rally;
 6.  może uczestniczyć w Krajowym ZjeĽdzie poprzez swoich przedstawicieli z głosem decyduj±cym
      i biernym i czynnym prawem wyborczym;
 7.  może zgłaszać postulaty i wnioski pod adresem władz Federacji;
 8.  może korzystać ze ¶wiadczeń wynikaj±cych z działalno¶ci Federacji;
 9.  może używać znaku, godła i odznak Federacji na okre¶lonych zasadach;
10.  może korzystać z porad i pomocy Federacji na okre¶lonych zasadach.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W PFCC w 2019 r.

Składka indywidualna
rodzaj członkostwa składka
roczna
dodatkowy wybór (w cenie koszt wysyłki)
  Osoba pracująca 35,oo zł -
43,oo zł  składka + mapa "Polska Mapa Campingów"

Składka indywidualna
rodzaj członkostwa składka
roczna
dodatkowy wybór (w cenie koszt wysyłki)
  Emeryt, student, bezrobotny 30,oo zł -
38,oo zł  składka + mapa "Polska Mapa Campingów"

Składka rodzinna (osoby pracujące)
rodzaj członkostwa składka
roczna
dodatkowy wybór (w cenie koszt wysyłki)
  1 osoba pracująca w rodzinie 35,oo zł -
43,oo zł  składka + mapa "Polska Mapa Campingów"
  2 i kolejna osoba w rodzinie 30,oo zł -

Składka rodzinna (emeryci, studenci, bezrobotni)
rodzaj członkostwa składka
roczna
dodatkowy wybór (w cenie koszt wysyłki)
  1 osoba pracująca w rodzinie 30,oo zł -
38,oo zł  składka + mapa "Polska Mapa Campingów"
  2 i kolejna osoba w rodzinie 30,oo zł -
 
 
            REKLAMA            
 
 
biuro@pfcc.eu

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel. 22 810 60 50