Ilość wejść w 2017 roku:
Liczniki
               MENU               
Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS            REKLAMA            
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
 
 
CO DAJE PRZYNALEŻNOŚĆ DO PFCC

Korzyści dla osób fizycznych z przynależności do Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu

 1.  Reprezentowanie interesów turystów campingowych w Polsce i za granicą (FICC, Komitet Europa Rally,
      Komitet Dahlie Rally).
 2.  Reprezentowanie interesów turystów campingowych i caravaningowych wobec Rządu, Sejmu i Senatu
      oraz w komisjach poselskich.
 3.  Udział na preferencyjnych warunkach w najważniejszych imprezach campingowych i caravaningowych
      w kraju i na świecie.
 4.  Zniżki na campingach w Polsce na podstawie legitymacji członkowskich.
 5.  Udział na preferencyjnych warunkach w Zlotach Rodzinnych organizowanych w Polsce.
 6.  Udział w ekipach organizacyjnych największych imprez campingowych i caravaningowych
      organizowanych w Polsce przez PFCC.
 7.  Pełna informacja o bazie campingowej zrzeszonej w PFCC.
 8.  Możliwość zakupu na preferencyjnych warunkach wydawnictw i map o campingach w kraju i za granicą.

UPRAWNIENIA CZŁONKA PFCC
Członek PFCC:
 1.  otrzymuje rokrocznie legitymację uprawniającą do pierwszeństwa w otrzymaniu miejsca i do zniżek na
      polskich campingach.
       Wykaz campingów udzielających zniżek członkom PFCC.
 2.  otrzymuje kalendarz imprez organizowanych przez Federację w danym roku;
 3.  może otrzymać z PFCC aktualne materiały o campingach lub zakupić po promocyjnych cenach
      informator lub mapę;
 4.  ma pierwszeństwo w uczestnictwie w tanich imprezach wypoczynkowych organizowanych przez PFCC
      na krajowych i zagranicznych campingach;
 5.  może uczestniczyć w międzynarodowych zlotach organizowanych przez organizacje będące członkami
      Międzynarodowej Federacji Campingu i Caravaningu i Komitetu Europa Rally;
 6.  może uczestniczyć w Krajowym Zjeździe poprzez swoich przedstawicieli z głosem decydującym
      i biernym i czynnym prawem wyborczym;
 7.  może zgłaszać postulaty i wnioski pod adresem władz Federacji;
 8.  może korzystać ze świadczeń wynikających z działalności Federacji;
 9.  może używać znaku, godła i odznak Federacji na określonych zasadach;
10.  może korzystać z porad i pomocy Federacji na określonych zasadach.

Przedstawiając powyższe Polska Federacja Campingu i Caravaningu jest otwarta na przyjęcie nowych członków i zaprasza do członkostwa w Federacji.
 
 
                   LINKI                   
            REKLAMA            
 
 

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel. 22 810 60 50

Liczba wejść w 2017: Liczniki