Polska Federacja Campingu i Caravaningu
 
Liczba wejść:
Darmowy Kurs CSS


booked.net
Darmowy Kurs CSS


            REKLAMA            
    
 
 
Informacja o campingu stanowi wyłączną własność Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu. Wszelkie prawa zastrzeżone! Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie całości lub w części bez zgody PFCC jest zabronione.
AKTUALNO¦CI


Informujemy, że w zwi±zku z pandemi± koronawirusa kontakt z biurem PFCC wył±cznie przez:
telefony nr 519 827 198,   22 810 60 50 (poniedziałek - pi±tek w godz. 9.00 -15.00) lub przez e-mail: biuro@pfcc.eu


18.11.2020
Mister Camping 2020

Na podstronie "Najlepsze campingi" podane s± tegoroczne wyniki konkursu "Mister Camping 2020". Zapraszamy do zapoznania się z nimi. Laureatom konkursu gratulujemy.


11.11.2020
Nowe władze Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu

W dniach 26.10-5.11.2020 r. odbył się XVI Krajowy Zjazd PFCC w formie korespondencyjnej (z uwagi na pandemię). Delegaci zaakceptowali sprawozdanie z ostatniej kadencji władz oraz nowy program PFCC do 2025 r. Wszyscy delegaci na Krajowy Zjazd dokonali wyboru władz PFCC. Komisja Skrutacyjna po przeliczeniu wszystkich kart do głosowania podała wyniki wyborow. Na prezesa PFCC wybrany został ponownie Michał Szeftel, do Zarz±du PFCC wybrani zostali: Franciszek Białokoz, Zbigniew Gawroński, Henryk Kuśmierski, Klaudiusz Zielik i Marcin Zmitrowicz. Do Komisji Rewizyjnej PFCC wybrani zostali: Andrzej Ciszek, Lucyna Herbasz i Wojciech Ziemnicki. W najbliższym okresie nast±pi ukonstyutuowanie się władz.


3.11.2020
Wyróżnienie Pana Wojciecha Majsaka, właściciela campingu nr 201 "Browarny" w Sandomierzu

Pan Wojciech Majsak, właściciel campingu nr 201 "Browarny" w Sandomierzu, został wyróżniony za zaslugi dla rozwoju turystyki w regionie przez Zarz±d Wojewodztwa Świętokrzyskiego. Gratulujemy


2.11.2020
Pan Rafał Szlachta nowym Prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej.

Pan Rafał Szlachta wygrał konkurs i został wybrany nowym Prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej. Od stycznia 2020 roku pełnił funkcję dyrektora Departamentu Turystyki w ministerstwach odpowiadaj±cych za gospodarkę. Był odpowiedzialny za wyznaczanie kierunków i nadawanie priorytetów działań departamentu, jak również sprawował nadzór nad realizacj± zadań z zakresu promocji turystyki na rynku krajowym i zagranicznym. PFCC przyjęła z zadowoleniem i nadziej± zmianę na funkcji Prezesa POT i jest przekonana, że po bardzo trudnej współpracy z dotychczasowym prezesem, który nie rozumiał znaczenia bazy campingowej, współpraca z nowym Prezesem POT ułoży sie bardzo dobrze. Gratulujemy wyboru.


2.11.2020
Najnowsze wydanie „Polskiej Mapy Campingów” w sprzedaży

PFCC prowadzi sprzedaż najnowszej mapy „Polska Mapa Campingów” (wydanej w czerwcu 2019 r.). Mapa zawiera aktualn± sieć drogow± w Polsce oraz wykaz campingów w Polsce z lokalizacj± GPS wraz dokładn± informacj± o każdym obiekcie.


2.11.2020
PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek na campingach.

PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek i ubezpieczenia na campingach w Polsce i w Europie.


Zobacz wcze¶niejsze informacje z lat 2017-2020

 
 

            REKLAMA            

 
 
biuro@pfcc.eu

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel. 22 810 60 50