Polska Federacja Campingu i Caravaningu
 
rok liczba odwiedzin
2024
Wyszukiwarka
Darmowy Kurs CSS
WARSZAWA
booked.net
Darmowy Kurs CSS
dodaj obiekt

Jak skategoryzować obiekt            REKLAMA            


 
 
Informacje zawarte na stronie internetowej PFCC stanowią własność Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu. Wszelkie prawa zastrzeżone! Rozpowszechnianie, powielanie, kopiowanie i drukowanie informacji zawartych na stronach internetowych Federacji w całości lub w części bez pisemnej zgody PFCC jest zabronione.

SOLIDARNI Z UKRAINˇ  flaga-ukrainy
1964 - 2024 (60 LAT PFCC)
AKTUALNO¦CI

Kontakt z biurem PFCC przez:
telefon nr 519 827 198, 22 810 60 50 (poniedzialek - piątek w godz. 9.oo-15.3o) lub przez e-mail: biuro@pfcc.eu


1.06.2024
Międzynarodowy Zlot Campingowy z okazji 60-lecia PFCC

Z okazji 60-lecia PFCC organizuje w dniach 27.07-1.08.2024 r. Międzynarodowy Zlot Campingowy na campingu nr 226
w Rozalinie koło Warszawy. Zapraszamy do uczestnictwa w imprezie. Zaproszenie na zlot wysłane zostalo do wszystkich organizacji campingowych zrzeszonych w F.I.C.C.
Prosimy o zapoznanie się z informacj± o międzynarodowym zlocie


1.06.2024
Nagrody dla uczestników Międzynarodowego Zlotu Campingowego z okazji 60-lecia PFCC

Trzy węgierskie campingi ufundowały atrakcyjne nagrody dla ekip uczestników Jubileuszowego Zlot PFCC w Rozalinie.
Prosimy o zapoznanie się z tymi obiektami:

           

1.06.2024
Informator dla właścicieli i gestorów bazy campingowej

Prosimy o zapoznanie się z informacj±, w tym z kryteriami oceny bazy campingowej w 2024 roku


1.06.2024
Współpraca z węgierskim portalem campingowym "Campinform.eu".

PFCC nawi±zała kontakt z węgierskim portalem "Campinform.eu", ktory oferuje korzystn± współpracę z węgierskimi campingami. Szczegóły ogłoszone zostan± przez węgierskiego partnera podczas Międzynarodowego Zlotu PFCC z okazji 60-lecia Federacji w Rozalinie w dniach 27.07-1.08.2024 r.
Zachęcamy do zapoznania się z portalem oraz z proponowanymi przez portal kempingami na Węgrzech:
     


1.06.2024
Kalendarz imprez na 2024 r.

PFCC opublikowała na podstronie internetowej "Kalendarz imprez" imprezy krajowe i zagraniczne organizowane w 2024 r. przez PFCC, narodowe federacje campingowe i kluby caravaningowe. Zapraszamy do udzialu w imprezach.
Prosimy o zapoznanie się z informacj±:


1.06.2024
Wydawnictwa PFCC

PFCC uruchomiła podstronę pt. Wydawnictwa. Zawiera ona wydawnictwa: "Campingi w Polsce" oraz "Baza campingowa
w Polsce w 2023 r.", które wykonane zostały w ramach realizacji zadania publicznego na 2023 r., dofinansowango ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawart± umow± nr 2023/0006/0297/UDOT/DT/BP oraz wydawnictwo :Jak zorganizować camping".
Przewodnik "Campingi w Polsce" zawiera wył±cznie campingi (obiekty posiadajace kategorię).
Prosimy o zapoznanie się z informacj±:


1.06.2024
Najnowsze wydanie „Polskiej Mapy Campingów” z 2023 roku w sprzedaży

PFCC prowadzi sprzedaż najnowszej mapy „Polska Mapa Campingów”. Wydanie 2023 r.
Mapa zawiera aktualn± sieć drogow± w Polsce oraz wykaz campingów w Polsce z lokalizacj± GPS wraz dokładn± informacj± o każdym obiekcie.
Prosimy o zapoznanie się z informacj±:


1.06.2024
 Międzynarodowe Karnety Campingowe CCI w sprzedaży

 PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek oraz
 ubezpieczenia na campingach w Polsce i w Europie.
 Prosimy o zapoznanie się z informacj±:Zobacz informacje z 2024 r.
 
             REKLAMA            

 
 
biuro@pfcc.eu

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel. 22 810 60 50