Polska Federacja Campingu i Caravaningu
 
Liczba wejść (w 2021 r,):
  
Darmowy Kurs CSS


booked.net
Darmowy Kurs CSS            REKLAMA            
    
 
 
Informacja o campingu stanowi wyłączną własność Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu. Wszelkie prawa zastrzeżone! Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie całości lub w części bez zgody PFCC jest zabronione.
AKTUALNO¦CI


Informujemy, że w zwi±zku z pandemi± koronawirusa kontakt z biurem PFCC wył±cznie przez:
telefon nr 519 827 198 (poniedzialek - piątek w godz. 9.3o-16.oo) lub przez e-mail: biuro@pfcc.eu


20.01.2021
Objęcie branży kempingowej działaniami osłonowymi w trakcie pandemii COVID-19

Polska Federacja Campingu i Caravaningu informuje, że we współpracy z Departamentem Turystyki Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii udało się doprowadzić do przyjęcia przez Radę Ministrów rozporz±dzenia w sprawie przedłużenia i rozszerzenia o branżę kempingow± pomocy z tarczy branżowej.
Prosimy o zapoznanie się z informacj±:
Rozporz±dzenie Rady Ministrów


12.01.2021
Zmarł Jerzy Banat

Polska Federacja Campingu i Caravaningu z żalem informuje, że w dniu 10.01.2021 r. zmarł w wieku 67 lat Jerzy Banat, wieloletni zasłużony działacz PFCC, właściciel campingu nr 2 "Wagabunda" w Mikołajkach, odznaczony Odznaką Honorową "Za Zasługi dla Turystyki". Pod Jego kierownictwem camping wielokrotnie zdobywał 1 miejsce w konkursie "Mister Camping".
Msza święta pogrzebowa odprawiona zostanie 14 stycznia 2021 roku o godzinie 12:20 w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Mikołajkach ul. Kajki 27. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Rucianem-Nidzie.
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia.


2.01.2021
Pisma do Premiera RP w sprawie objęcia branży kempingowej działaniami osłonowymi w trakcie pandemii COVID-19

<Polska Federacja Campingu i Caravaningu zaniepokojona pominięciem branży kempingowej sklasyfikowanej kodem 55.30.z. w ostatnich działaniach osłonowych wystosowała pisma do Premiera RP. Prosimy o zapoznanie się z pismami umieszczonymi na podstronie informacja dla campingów w rozdziale: aktualne informacje.


&
2.01.2021
Informacja o ¶wiadczeniu usług hotelarskich

W zwi±zku z licznymi pytaniami PFCC przedstawia decyzję o wprowadzanych ograniczeniach podjęt± przez Radę Ministrów zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.


2.01.2021
Najnowsze wydanie „Polskiej Mapy Campingów” w sprzedaży

PFCC prowadzi sprzedaż najnowszej mapy „Polska Mapa Campingów” (wydanej w czerwcu 2019 r.). Mapa zawiera aktualn± sieć drogow± w Polsce oraz wykaz campingów w Polsce z lokalizacj± GPS wraz dokładn± informacj± o każdym obiekcie.


2.01.2021
PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek na campingach.

PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek i ubezpieczenia na campingach w Polsce i w Europie.


Zobacz wcze¶niejsze informacje z lat 2017-2020

 
             REKLAMA            

 
 
biuro@pfcc.eu

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel. 22 810 60 50