Polska Federacja Campingu i Caravaningu
 
Liczba wejść:
Darmowy Kurs CSS


booked.net
Darmowy Kurs CSS


            REKLAMA            
    
 
 
Informacja o campingu stanowi wyłączną własność Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu. Wszelkie prawa zastrzeżone! Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie całości lub w części bez zgody PFCC jest zabronione.
AKTUALNO¦CI


Informujemy, że w zwi±zku z pandemi± koronawirusa kontakt z biurem PFCC wył±cznie przez:
telefony nr 22 810 60 50,   519 827 198 (poniedziałek - pi±tek w godz. 9.00 -15.00) lub przez e-mail: biuro@pfcc.eu


1.10.2020
Międzynarodowy Zlot Campingu i Caravaningu (F.I.C.C. Rally) w Polsce w 2023 roku.

Kongres Międzynarodowej Federacji Campingu i Caravaningu (F.I.C.C.) podczas posiedzenia w Brukseli w dniach 1-2.09.2020 r. zgodnie ze Statutem F.I.C.C. dokonal wyboru organizatora MIędzynarodowego Zlotu Campingu i Caravaningu (F.I.C.C. Rally) w 2023 roku. Wybór odbył się poprzez zdalne pisemne głosowanie wszystkich członków F.I.C.C.. Międzynarodowy Zlot Campingu i Caravaningu w 2023 roku odbędzie się w Polsce w 2023 roku. Organizatorem Zlotu będzie PFCC. Zlot zostanie zorganizowany na campingu nr 74 w Kozienicach. Przyznanie Polsce organizacji tej największej imprezy campingowej na ¶wiecie jest dużym wyróżnieniem naszego kraju oraz Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu, która ubiegała sie. o organizację F.I.C.C. Rally w 2023 r.


1.10.2020
Najnowsze wydanie „Polskiej Mapy Campingów” w sprzedaży

PFCC prowadzi sprzedaż najnowszej mapy „Polska Mapa Campingów” (wydanej w czerwcu 2019 r.). Mapa zawiera aktualn± sieć drogow± w Polsce oraz wykaz campingów w Polsce z lokalizacj± GPS wraz dokładn± informacj± o każdym obiekcie.


1.10.2020
PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek na campingach.

PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek i ubezpieczenia na campingach w Polsce i w Europie.


Zobacz wcze¶niejsze informacje z lat 2017-2020

 
 
            REKLAMA            

 
 
biuro@pfcc.eu

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel. 22 810 60 50