Polska Federacja Campingu i Caravaningu
 
Liczba wejść od 2010 r.:
Darmowy Kurs CSS


booked.net
+8
°
C
+
+
Warszawa
Wtorek, 08
Prognoza 7-dniowa
Darmowy Kurs CSS            REKLAMA            
 
 
Informacja o campingu stanowi wyłączną własność Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu. Wszelkie prawa zastrzeżone! Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie całości lub w części bez zgody PFCC jest zabronione.
AKTUALNO¦CI


Informujemy, że w zwi±zku z pandemi± koronawirusa kontakt z biurem PFCC wył±cznie poprzez e-mail.

2.04.2020
Pismo PFCC do Ministra Rozwoju w sprawie aktualnej sytuacji campingów

Polska Federacja Campingu i Caravaningu zaniepokojona sytuacj± zwi±zan± z epidemi± koronawirusa, po konsultacji z wła¶cicielami bazy campingowej wystosowała pismo do Ministra Rozwoju w sprawie udzielenia pomocy wła¶cicielom bazy campingowej.

16.03.2020
Krajowy Zjazd PFCC przełożony

Informujemy, że ze względu na epidemię koronawirusa XVI Krajowy Zjazd PFCC został przełożony i nie odbędzie się w Warszawie w dniu 4 kwietnia 2020 r. Nowy termin XVI Krajowego Zjazdu PFCC ustalony zostanie gdy sytuacja się uspokoi. O nowym terminie XVI Krajowego Zjazdu PFCC każdy delegat zostanie bezpo¶rednio poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.

2.04.2020
90. F.I.C.C. Rally w 2020 r. oraz 70. Youth F.I.C.C. Rally zostały odwołane

ACT Italia odwołała organizację 90. Międzynarodowego Zlotu F.I.C.C. Rally 2020 (Rzym-Ostia) oraz Zgromadzenia Generalnego F.I.C.C. Odwołany został również przez FCMP 70. Młodzieżowy Zlot F.I.C.C. w Coimbrze (Portugalia). Powodem odwołania zlotów jest epidemia koronawirusa.

2.04.2020
Instrukcja GIS dla obiektów hotelarskich w zwi±zku z zagrożeniem koronawirusem

W zwi±zku z potencjalnym ryzykiem zarażenia koronawirusem 2019-nCoV Departament Turystyki Ministerstwa Rozwoju przekazał informację Głównego Inspektora Sanitarnego dla obiektów hotelarskich. Prosimy o zapoznanie się z t± informacj± zamieszczon± poniżej.

1.04.2020
Najnowsze wydanie „Polskiej Mapy Campingów” w sprzedaży

PFCC prowadzi sprzedaż najnowszej mapy „Polska Mapa Campingów” (wydanej w czerwcu 2019 r.). Mapa zawiera aktualn± sieć drogow± w Polsce oraz wykaz campingów w Polsce z lokalizacj± GPS wraz dokładn± informacj± o każdym obiekcie.

1.04.2020
PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek na campingach.

PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek i ubezpieczenia na campingach w Polsce i w Europie.

Zobacz wcze¶niejsze informacje z lat 2017-2020

 
             REKLAMA            
 
 
biuro@pfcc.eu

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel. 22 810 60 50