Liczba odwiedzin w 2018 r.:
Liczniki

Darmowy Kurs CSS

Darmowy Kurs CSS  
 
Niniejszy katalog stanowi wyłączną własność Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu. Wszelkie prawa zastrzeżone! Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, montaż, publiczne wyświetlanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie katalogu lub jego fragmentów bez zgody PFCC jest bezwzględnie zabronioneAKTUALNO¦CI

3.12.2018
Pani Anna Krupka nowym sekretarzem stanu w MSiT odpowiedzialnym za turystykę

W dniu 27.11.2018 r. premier Mateusz Morawiecki powołał Pani± Annę Krupkę na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. W zakresie obowi±zków sprawować będzie nadzór nad Departamentem Turystyki.

3.12.2018
Negatywna ocena prezentacji przez POT polskiej bazy campingowej w 2018 roku

Podczas posiedzeniu Zarz±du Międzynarodowej Federacji Campingu i Caravaningu (F.I.C.C.), które odbyło się w dn. 22-24.11.2018 r. w Lizbonie kierownictwo F.I.C.C. krytycznie oceniło prezentację przez POT polskiej bazy campingowej w 2018 r. Prezentacja bazy campingowej przez POT spotkała się z krytyk± wielu turystów i spowodowala również dużo mniejsze przyjazdy turystów zagranicznych do Polski. Prezentacja przez POT bazy campingowej w Polsce była nieuzgodniona z PFCC i bardzo różniła się od prezentacji przez PFCC bazy campingowej w Polsce na swojej stronie internetowej i na mapie campingów wydanej w 2018 r. Wiarygodo¶ć i rzetelno¶ć informacji zawartych na stronie internetowej PFCC potwierdzili liczni tury¶ci campingowi, którzy w 2018 r. odwiedzili Polskę oraz wiele narodowych organizacji campingowych (np. Niemcy, Holandia, Włochy, Szwecja, Dania i Hiszpania).
W zwi±zku z tym kierownictwo F.I.C.C. podjęło decyzję o umieszczeniu informacji o tej prezentacji bazy przez POT w grudniowym NEWSLETTERZE i rozesłaniu do wszystkich narodowych organizacji campingowych w 38 krajach - członków F.I.C.C.. Informacja zawiera rownież zalecenie F.I.C.C. skierowane do narodowych organizacji campingiowych, aby w przyszłości w celu uzyskania informacji o bazy campingowej w Polsce korzystać wył±cznie z danych PFCC, które s± sprawdzone, wiarygodne i stale aktualizowane oraz z wydawnictw PFCC.

3.12.2018
Najnowsze wydanie „Polskiej Mapy Campingów” w sprzedaży

PFCC prowadzi sprzedaż najnowszej mapy „Polska Mapa Campingów” (wydanej w czerwcu 2018 r.). Mapa zawiera aktualn± sieć drogow± w Polsce oraz wykaz campingów w Polsce z lokalizacj± GPS wraz dokładn± informacj± o każdym obiekcie.

3.12.2018
Ponad 7,6 mln. wej¶ć na stronę internetow± PFCC w 2018 roku.

PFCC informuje, że w okresie 1.01-30.11.2018 roku zanotowano ponad 7,6 mln wej¶ć na stronę internetow± PFCC, to jest o ponad 35% więcej niż w analogicznym okresie w 2017 roku. Strona prowadzona jest w 12 wersjach językach.

Zobacz wcze¶niejsze informacje z lat 2016-2018

 
 
            INNE            
            REKLAMA            
 
 
biuro@pfcc.eu

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel. 22 810 60 50