Darmowy Kurs CSS

Darmowy Kurs CSS  
 
Niniejszy katalog stanowi wyłączną własność Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu. Wszelkie prawa zastrzeżone! Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, montaż, publiczne wyświetlanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie katalogu lub jego fragmentów bez zgody PFCC jest bezwzględnie zabronioneAKTUALNO¦CI
8.10.2018
Zmarł Tadeusz Derucki

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 5.10.2018 roku w wieku 64 lat zmarł nagle Tadeusz Derucki, były wieloletni dzieżawca campingu nr 111 „Strzeszynek” w Poznaniu.
Rodzinie zmarłego Polska Federacja Campingu i Caravaningu składa wyrazy współczucia.

1.10.2018
Seminarium „Mister Camping 2018” w Kozienicach w dniach 22-25.10.2018 r.

Seminarium „Mister Camping 2018” odbędzie się w dniach 22-25.10.2018 r. w Ośrodku Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu w Kozienicach.
Podczas seminarium ogłoszone zostan± wyniki konkursu „Mister Camping 2018”.
Zapraszamy do udziału w seminarium.

2.09.2018
Najnowsze wydanie „Polskiej Mapy Campingów” w sprzedaży

PFCC prowadzi sprzedaż najnowszej mapy „Polska Mapa Campingów” (wydanej w czerwcu 2018 r.). Mapa zawiera aktualn± sieć drogow± w Polsce oraz wykaz campingów w Polsce z lokalizacj± GPS wraz dokładn± informacj± o każdym obiekcie.

1.10.2018
PFCC zakończyła sprzedaż karnetów campingowych CCI w 2018 roku

PFCC zakończyła sprzedaż karnetów campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek i ubezpieczenia na campingach w Polsce i w Europie. Zapraszamy do zakupu karnetów CCI w przyszłym roku.

1.10.2018
Nieprawdziwa prezentacja campingów w Narodowym Portalu Turystycznym

PFCC informuje, że w Narodowym Portalu Turystycznym prowadzonym przez Polską Organizację Turystyczną (POT) przez cały sezon turystyczny prezentowane są w wersji niemieckiej i holenderskiej nieprawdziwe, niepełne i chaotycznie umieszczone niezgodne ze stanem faktycznym informacje o polskiej bazie campingowej. Zgłaszane przez PFCC od października 2017 roku do POT bardzo krytyczne uwagi o tej prezentacji oraz zgłaszane poprawki i uzupełnienia do tej prezentacji do wszystkich wersji językowych, zostały uwzględnione przez POT niestety dopiero pod koniec lipca br., ale tylko w wersji polskiej, angielskiej i francuskiej. W efekcie w wersji niemieckiej i holenderskiej nadal wiele obiektów nie umieszczono w prezentacji, natomiast występują w niej obiekty, które od lat nie istnieją.
PFCC nie akceptuje takiej formy prezentacji i zaleca niekorzystanie z portalu o campingach Polskiej Organizacji Turystycznej w wersji niemieckiej i holenderskiej. Taka prezentacja spowodowała w tym roku mniejszą frekwencję na campingach, zwłaszcza turystów zagranicznych, bowiem z Niemiec i Holandii rokrocznie przyjeżdża do Polski najwięcej turystów campingowych.

1.10.2018
Prawie 7,4 mln. wej¶ć na stronę internetow± PFCC w 2018 roku.

PFCC informuje, że w okresie 1.01-30.09.2018 roku zanotowano prawie 7,4 mln wej¶ć na stronę internetow± PFCC, to jest o ponad 28% więcej niż w analogicznym okresie w 2017 roku. Strona prowadzona jest w 15 wersjach językach.


Zobacz wcze¶niejsze informacje z lat 2016-2018

 
 
            INNE            
            REKLAMA            
 
 
biuro@pfcc.eu

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel. 22 810 60 50