Liczba wej¶ć w 2018 r.:
Liczniki

Darmowy Kurs CSS

Darmowy Kurs CSS  
 
Niniejszy katalog stanowi wyłączną własność Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu. Wszelkie prawa zastrzeżone! Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, montaż, publiczne wyświetlanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie katalogu lub jego fragmentów bez zgody PFCC jest bezwzględnie zabronioneAKTUALNO¦CI

W dniu 20.08.2018 r. biuro czynne do 12.30 (sprawy techniczne).
13.08.2018
Ważna informacja o sprzedaży karnetów campingowych

PFCC informuje, że posiada jeszcze w 2018 r. bardzo niewielk± liczbę karnetów campingowych CCI. Od 14.08.2018 r. sprzedaż karnetów odbywać się będzie wył±cznie po uprzednim potwierdzeniu przez biuro PFCC możliwoci zakupu karnetu.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem PFCC (telefonicznie lub e-mailem).
W przypadku dokonania zapłaty za karnet bez uzgodnienia z biurem PFCC, nast±pi zwrot wpłaty po potr±ceniu kosztów bankowych.

8.08.2018
Niewłaściwa prezentacja campingów w Narodowym Portalu Turystycznym

PFCC informuje, że w Narodowym Portalu Turystycznym prowadzonym przez Polską Organizację Turystyczną (POT) prezentowane są w wersji niemieckiej i holenderskiej niepełne, chaotycznie umieszczone (niezgodnie z alfabetem) oraz niezgodne ze stanem faktycznym informacje o polskiej bazie campingowej. Zgłaszane przez PFCC od października 2017 roku do POT bardzo krytyczne uwagi o tej prezentacji oraz zgłaszane poprawki i uzupełnienia do tej prezentacji do wszystkich wersji językowych, zostały uwzględnione przez POT niestety dopiero pod koniec lipca br., ale tylko w wersji polskiej, angielskiej i francuskiej. W efekcie w wersji niemieckiej i holenderskiej nadal wiele obiektów nie umieszczono w prezentacji, natomiast występują w niej obiekty, które od lat nie istnieją. PFCC nie może zaakceptować takiej formy prezentacji.
PFCC zaleca niekorzystanie z portalu o campingach Polskiej Organizacji Turystycznej w wersji niemieckiej i holenderskiej. Taka prezentacja budzi sprzeciw PFCC i powoduje mniejszą frekwencję, zwłaszcza turystów zagranicznych, bowiem z Niemiec i Holandii rokrocznie przyjeżdża do Polski najwięcej turystów campingowych.

7.08.2018
POST RALLY 2018 w Miłkowie

W dniach 4-7.08.2018 r. na campingu nr 142 "Wi¶niowa Polana" w Miłkowie zorganizowany został Post Rally 2018. Uczestniczyło w nim 21 załóg, które przyjechały w Karkonosze po 87.F.I.C.C. Rally w Parren im Glien (Niemcy). Organizacja i przebieg POST RALLY 2018 została bardzo wysoko oceniona przez uczestników zlotu.

3.08.2018
87. F.I.C.C. Rally w Parren im Glien pod Berlinem

W Parren im Glien niedaleko Berlina trwa zorganizowane przez obchodzący 70-lecie Deutscher Camping-Club 87. F.I.C.C. Rally. W zlocie bierze udział ponad 800 załóg z 25 krajów, w tym załogi PFCC. Podczas zlotu w dniu 1.08.2018 r. odbył się Kongres F.I.C.C.

1.08.2018
Najnowsze wydanie „Polskiej Mapy Campingów” już w sprzedaży

PFCC prowadzi sprzedaż najnowszej mapy „Polska Mapa Campingów” (wydanej w czerwcu 2018 r.). Mapa zawiera aktualn± sieć drogow± w Polsce oraz wykaz campingów w Polsce z lokalizacj± GPS wraz dokładn± informacj± o każdym obiekcie.

1.08.2018
Sprzedaż karnetów campingowych

PFCC prowadzi sprzedaż karnetów campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek i ubezpieczenia na campingach w Polsce i w Europie.

1.08.2018
Ponad 6,2 mln. wej¶ć na stronę internetow± PFCC w 2018 roku.

PFCC informuje, że w okresie 1.01-31.07.2018 roku zanotowano 6.201.493 wej¶ć na stronę internetow± PFCC, to jest o ponad 40% więcej niż w analogicznym okresie w 2017 roku. Strona prowadzona jest w 20 wersjach językach.


Zobacz wcze¶niejsze informacje z lat 2013-2018

 
 
            REKLAMA            
 
 
biuro@pfcc.eu

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel./fax 22 810 60 50

Liczba wej¶ć do 2018 r.: www.pfcc.eu